Rośliny chronione województwa podlaskiego​

Wykaz dziko występujących gatunków roślin województwa podlaskiego objętych ochroną według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku.

Gatunki dziko występujących roślin podlegające ochronie ścisłej:

Ramienice
Ramienica szczeciniasta Chara strigosa
Ramienica wielokolczasta Chara polyacantha

Wątrobowce
Lśniątka zakrzywiona Riccardia incurvata
Natorfek nagi Odontoschsisma denudatum
Płożyk wonny Geocalyx graveolens
Zgiętolist nadrzewny Anastrophyllum helerianum

Mchy
Błotniszek wełnisty Helodium blandowii
Błyszcze włoskowate Tomenthypnum nitens
Drabinowiec mroczny Cinclidium stygium
Gładysz paprociowaty Homalia trichomanoides
Jeżolist zwyczajny Antitrichia curtipendula
Miechera Neckera complanata
Miechera Neckera crispa
Miechera Neckera pennata
Mokradłosz wielkolistny Calliergon megalophyllum
Mszar krokiewkowaty Paludella squarrosa
Nastroszek Ulota crispa
Nibyprątnik torfowy Pseudobryum cinclidioides
Parzechlin Meesia triquetra
Podsadnik pęcherzykowaty Splachnum ampullaceum
Prątnik brandenburski Bryum neodamense
Rokiet łąkowy Hypnum pratense
Sierpowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus
Skorpionowiec brunatny Scorpidium scorpioides
Szurpek porosły Orthotrichum lyellii
Widłoząb błotny Dicranum bonjeanii
Zrostniczek zielony Zygodon viridissimus
Zwiślik Anomodon attenuatus
Zwiślik Anomodon longifolius
Zwiślik Anomodon viticulosus
Torfowce Sphagnum – wszystkie 20 gatunków w województwie podlaskim z wyjątkiem
Sphagnum fallax i S. squarrosum

Rośliny naczyniowe

Drzewa i krzewy

Bagno zwyczajne Ledum palustre
Brzoza niska Betula humilis
Chamedafne północna Chamaedaphne calyculata
Cis pospolity Taxus baccata
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
Wierzba borówkolistna Salix myrtilloides
Wierzba lapońska Salix lapponum

Rośliny zielne

Aldrovanda pecherzykowata Aldrovanda vesiculosa
Arnika górska Arnica montana
Aster gawedka Aster amellus
Bagnica torfowa Scheuchzeria palustris
Buławnik czerwony Cephalanthera rubra
Centuria nadobna Centaurium pulchellum
Centuria pospolita Centaurium erythraea
Czarcikęsik Kluka Succisella inflexa
Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis
Dzwonecznik wonny Adenophora liliifolia
Dzwonek boloński Campanula bononiensis
Dzwonek syberyjski Campanula sibirica
Dzwonek szerokolistny Campanula latifolia
Fiołek torfowy Viola epipsila
Gnidosz błotny Pedicularis palustris
Gnidosz królewski Pedicularis sceptrum-carolinum
Gnieźnie leśny Neottia nidus-avis
Gołka długoostrogowa Gymnadenia conopsea
Goryczka krzyżowa Gentiana cruciata
Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe
Goryczuszka błotna Gentianella uliginosa
Goryczuszka gorzkawa Gentianella amarella
Goździk kosmaty Dianthus armeria
Goździk piaskowy Dianthus arenarius
Goździk pyszny Dianthus superbus
Grążel drobny Nuphar pumila
Groszek wielkoprzylistkowy Lathyrus pisiformis
Groszek wschodniokarpacki Lathyrus laevigatus
Grzybienie północne Nymphaea candida
Kłóć wiechowata Cladium mariscus
Konitrut błotny Gratiola officinalis
Kosaciec syberyjski Iris sibirica
Kosatka kielichowa Tofieldia calyculata
Kruszczyk błotny Epipactis palustris
Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine
Kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata
Kukułka (storczyk) bałtycka Dactylorhiza baltica
Kukułka (storczyk) Fuchsa Dactylorhiza fuchsii
Kukułka (storczyk) krwista Dactylorhiza incarnata
Kukułka (storczyk) plamista Dactylorhiza maculata
Kukułka (storczyk) Ruthego Dactylorhiza ruthei
Kukułka (storczyk) szerokolistny Dactylorhiza majalis
Lenieć bezodkwiatkowy Thesium ebracteatum
Lepnica litewska Silene lithuanica
Lilia złotogłów Lilium martagon
Lipiennik Loesela Liparis loeselii
Listera jajowata Listera ovata
Listera sercowata Listera cordata
Łyszczec wiechowaty Gypsophila paniculata
Marzyca ruda Schoenus ferrugineus
Mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi
Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus
Miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis
Miodownik melisowaty Melittis melisophyllum
Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora
Nasięźrzal pospolity Ophioglossum vulgatum
Niebielistka trwała Swertia perennis
Obuwik pospolity Cypripedium calceolus
Orlik pospolity Aquilegia vulgaris
Ostrołódka kosmata Oxytropis pilosa
Ozorka zielona Coeloglossum viride
Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare
Paprotnik kolczasty Polystichum aculeatum
Parzydło leśne Aruncus syhestris
Pełnik europejski Trollius europaeus
Pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris
Pluskwica europejska Cimicifuga europaea
Pływacz drobny Utricularia minor
Pływacz krótkoostrogowy Utricularia ochroleuca
Pływacz zachodni Utricularia australis
Pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris
Podejźrzon księżycowy Botrychium lunarna
Podejźrzon marunowy Botrychium matricariifolium
Podejźrzon rutolistny Botrychium multifidum
Podkolan biały Platanthera bifolia
Podkolan zielonawy Platanthera chlorantha
Pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata
Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis
Pszczelnik wąskolistny Dacocephalum ruyschiana
ojnik pospolity Sempervivum soboliferum
Rosiczka długolistna Drosera anglica
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia
Rzepik szczeciniasty Agrimonia pilosa
Sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis
Sasanka otwarta Pulsatilla patens
Skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus
Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia
Skrzyp pstry Equisetum variegatum
Storczyk kukawka Orchis militaris
Storczyk męski Orchis mascula
Storzan bezlistny Epipogium aphyllum
Szachownica kostkowata Fritillaria meleagris
Tajęża jednostronna Goodyera repens
Tłustosz pospolity Pinguicuia vulgaris
Turzyca bagienna Carex limosa
Turzyca rozsunięta Carex divulsa
Turzyca strunowa Carex chordorrhiza
Turzyca życicowa Carex loliacea
Wątlik błotny Hammarbya paludosa
elnianka delikatna Eriophorum gracile
Wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum
Wełnianeczka darniowa Baeothryon caespitosum
Wężymord stepowy Scorzonera purpurea
Widłaczek torfowy Lycopodiella inundata
Widłak (Widlicz) spłaszczony Diphasiastrum complanatum
Widłak (Widlicz) Zeillera Diphasiastrum zeilleri
Widłak (Widlicz)cyprysowy Diphasiastrum tristachyum
Widłak goździsty Lycopodium clavatum
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum
Widłak wroniec Huperzia selago
Wielosił błękitny Polemonium coeruleum
Włosienicznik rzeczny Batrachium fluitans
Włosienicznik skąpopręcikowy Batrachium trichophyllum
Włosienicznik wodny Ranunculus aquatilis
Wyblin jednolistny Malaxis monophyllos
Zaraza wielka Orobanche elatior
Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris
Zimoziół północny Linnaea borealis
Żłobik koralowy Corallorhiza trifida

Gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną częściową:

Wątrobowce
Biczyca trójwrębna Bazzania trilobata
Skosatka zanokcicowata Plagiochila asplenioides
Piórowiec kutnerowaty Trichocolea tomentella
Rzęsiak pospolity Ptilidium ciliare

Mchy
Bielistka siwa Leucobryum glaucum
Brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum
Drabik drzewkowaty Climacium dendroides
Dzióbkowiec bruzdowany Eurhynchium striatum
Dzióbkowiec Zetterstedta Eurhynchium angustirete
Faldownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus
Faldownik szeleszczący Rhytidiadelphus triquetrus
Gajnik lśniący Hylocomium splendens
Jodłówka pospolita Abietinella abietina
Mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata
Piórosz pierzasty Ptilium crista-castrensis
Płonnik cienki Polytrichum strictum
Płonnik pospolity Polytrichum commune
Próchniczek błotnu Aulacomnium palustre
Rokitnik pospolity Pleurozium schreberi
Torfowiec kończysty Sphagnum fallax
Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum
Tujowiec Thuidium delicatulum
Tujowiec Thuidium philibertii
Tujowiec Thuidium tamariscinum
Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum
Widłoząb miotłowy Dicranum scoparium

Rośliny naczyniowe

Krzewy i krzewinki
Barwinek pospolity Vinca minor
Bluszcz pospolity Hedera helix
Kalina koralowa Wiburnum opulus
Kruszyna pospolita Frangula alnus
Porzeczka czarna Ribes nigrum

Rośliny zielne

Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata
Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum
Grążel żółty Nuphar lutea
Grzybienie białe Nymphaea alba
Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
Konwalia majowa Convallaria majalis
Kopytnik pospolity Asarum europaeum
Marzanka wonna Galium odoratum
Pierwiosnek lekarski Primula veris
Pierwiosnek wyniosły Primula elatior
Turówka leśna Hierochloe australis
Turówka wonna Hierochloe odorata
Turzyca piaskowa Carex arenaria
Wilżyna bezbronna Ononis arvensis

Gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposób ich pozyskiwania:

Mchy
Brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum — ręczny zbiór darni
Fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus – ręczny zbiór darni
Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi – ręczny zbiór darni
Torfowiec kończysty Sphagnum fallax—ręczny zbiór darni
Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum – ręczny zbiór darni
Widłoząb miotłowy Dicranum scoparium – ręczny zbiór darni

Rośliny naczyniowe
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata – ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium – ścinanie pędów kwiatostanowych
Konwalia majowa Convallaria majalis – ręczny zbór kwiatostanów
Kopytnik pospolity Asarum europaeum – ręczny zbiór ziela
Kruszyna pospolita Frangula alnus – zdzieranie kory ze ściętych pędów
Porzeczka czarna Ribes nigrum – ręczny zbiór liści
Przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum – ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
Turówka leśna Hierochloe australis – ścinanie ziela narzędziami ręcznymi

Gatunki dziko występujących roślin objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposób ich pozyskiwania:

Mchy
Brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum — ręczny zbiór darni
Fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus – ręczny zbiór darni
Rokietnik pospolity Pleurozium schreberi – ręczny zbiór darni
Torfowiec kończysty Sphagnum fallax—ręczny zbiór darni
Widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum – ręczny zbiór darni
Widłoząb miotłowy Dicranum scoparium – ręczny zbiór darni

Rośliny naczyniowe
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata – ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium – ścinanie pędów kwiatostanowych
Konwalia majowa Convallaria majalis – ręczny zbór kwiatostanów
Kopytnik pospolity Asarum europaeum – ręczny zbiór ziela
Kruszyna pospolita Frangula alnus – zdzieranie kory ze ściętych pędów
Porzeczka czarna Ribes nigrum – ręczny zbiór liści
Przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum – ścinanie ziela narzędziami ręcznymi
Turówka leśna Hierochloe australis – ścinanie ziela narzędziami ręcznymi