Informacja turystyczna

Co zobaczyć, gdzie nocować i znaleźć wypożyczalnię sprzętu, a potem zjeść dobry obiad?

Niejeden turysta ma problem ze znalezieniem właściwych odpowiedzi na te pytania, a to właśnie od nich zależy, czy po urlopie wróci do domu zadowolony i wypoczęty, czy też rozczarowany i z mocnym postanowieniem, że już nigdy więcej w dane miejsce nie wróci. W związku z tym lepiej zawczasu się dobrze przygotować i poszukać odpowiednich porad i wskazówek w punktach informacji turystycznej.
Zamieszczona poniżej lista podlaskich punktów informacji turystycznej obejmuje miejsca posiadające certyfikat Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Możemy mieć więc pewność, że otrzymamy w nich wiarygodne informacje oraz zostaniemy fachowo obsłużeni.

Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie
Rynek Zygmunta Augusta 19
16-300 Augustów
+ 48 511 181 848
it@urzad.augustow.pl

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok
+ 48 503 356 482
rcit@podlaskie.it

PIT – Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Podlasie” w Białymstoku
al. Piłsudskiego 7B
15-443 Białystok
+ 48 85 652 42 50
recepcja@hostelpodlasie.pl
ssm@hostelpodlasie.pl

Punkt IT PTTK Oddział im. J. Karpińskiego w Białowieży
ul. Kolejowa 17
17-230 Białowieża
+ 48 85 681 22 95
+ 48 85 681 26 24
pttk@pttk.bialowieza.pl

PIT Białowieskiego Parku Narodowego
ul. Park Pałacowy 11
17-230 Białowieża
+ 48 085 681 29 01
info@bpn.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Choroszczy (MGCKiS w Choroszczy)
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
+ 48 85 719 14 31
kultura@choroszcz.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Ciechanowcu
Plac 3 Maja 31
18-230 Ciechanowiec
+ 48 507 793 404
it@ciechanowiec.pl

Punkt Informacji Turystycznej przy Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
+ 48 85 713 13 40
promocja@czarnabialostocka.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Drohiczynie (MGOK w Drohiczynie)
ul. J. I. Kraszewskiego 13
17-312 Drohiczyn
+ 48 85 655 70 69
info.drohiczyn@interia.pl

Punkt Informacji turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego
Osowiec-Twierdza 8
19-110 Goniądz
+ 48 85 738 30 33/34/35
it@biebrza.org.pl

Punkt Informacji Turystycznej „Dolina Biebrzy”
Wroceń 44
19-110 Goniądz
+ 48 85 738 39 26
+ 48 603 078 051
biuro@dolinabiebrzy.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 36
19-200 Grajewo
+ 48 86 262 10 67
it@um.grajewo.pl

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
ul. 3 Maja 45
17-200 Hajnówka
+ 48 85 682 43 81
biuro@lot.bialowieza.pl

Punkt Informacji Turystycznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo
+ 48 87 569 18 01
sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl

PIT Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
ul. 1 Maja 19
17-250 Kleszczele
+ 48 85 681 80 54
moksirkleszczele@gmail.com

Centrum Informacji Turystycznej KAJAR Kuriany
Kuriany 6
15-588 Kuriany
+ 48 664 442 070
cit@turystycznepodlasie.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – Punkt Informacji Turystycznej
ul. Rynek 23
16-315 Lipsk
+ 48 87 642 35 86
+ 48 698 621 115
mgok@lipsk.pl
mgok@kulturalipsk.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Mielniku (GOKSiR, Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku)
ul. Brzeska 72
17-307 Mielnik
+ 48 85 657 71 00
odzm@mielnik.com.pl

PIT Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi
ul. Główna 52, Drozdowo
18-421 Piątnica
+ 48 86 219 21 75
lpkdn.drozdowo@wp.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Płaskiej
Płaska 57A
16-326 Płaska
+ 48 722 040 565
gok@plaska.pl

Biuro Promocji Powiatu Siemiatyckiego
ul. Legionów Piłsudskiego 3
17-300 Siemiatycze
+ 48 85 655 58 56
promocja@siemiatycze.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Waniewie
Waniewo 22
18-218 Sokoły
+ 48 500 192 858
it.waniewo@op.pl

Punkt Informacji Turystycznej w Sokółce
ul. Piłsudskiego 1
16-100 Sokółka
+ 48 85 555 81 00
it@sokolskiosrodekkultury.pl

Punkt Usług Turystycznych Bukowisko – Supraśl
ul. Piłsudskiego 64
16-030 Supraśl
+ 48 85 710 24 70
turystyka@powiatbialostocki.pl

Punkt Informacji Turystycznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
ul. abp. Gen. M. Chodakowskiego 6
16-030 Supraśl
+ 48 85 718 37 85
sekretariat@pkpk.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach
ul. Ks. K. Hamerszmita 16
19-400 Suwałki
+ 48 87 566 20 79
cit@pogodnesuwalki.pl

Centrum Informacji Turystycznej Wigierskiego Parku Narodowego
Krzywe 82
16-402 Suwałki
+ 48 87 563 25 68/62
510-992-672/4
turystyka@wigry.org.pl

Punkt Informacji Turystycznej – Muzeum Wigier WPN
Stary Folwark 50
16-402 Suwałki
+ 48 087 563-01-52
+ 48 510-992-695
muzeum.wpn@wigry.org.pl

Punkt Informacji Turystycznej Janewiczówka
Kopiec 7
16-310 Sztabin
+48 509 780 431
+48 694 579 718
janewiczowka.pl@wp.pl

PIT Ośrodek Wypoczynkowy Biebrza 24
ul. Polna 50
16-310 Sztabin
+48 603 225 100
+48 87 641 21 79
biuro@biebrza24.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Centrum Kultury, Sportu i Turystki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie
ul. Złota 2
16-080 Tykocin
+48 85 718 16 06
kultura.tykocin@gmail.com

Galerie

BIAŁYSTOK

Galeria Arsenał
Adres: ul. Adama Mickiewicza 2, 15-222 Białystok, 
Telefon: + 48 85 742 03 53
Strona: https://galeria-arsenal.pl/

 

Galeria powstała w 1965 r. i obecnie jest miejską instytucją kultury. Organizuje około 20 wystaw rocznie, głównie indywidualnych lub problemowych. Można na nich obejrzeć prace uznanych artystów polskich i zagranicznych, szczególnie z krajów Partnerstwa Wschodniego i Europy Środkowej, ale jest też tam miejsce dla debiutujących młodych twórców. Posiada swój oddział w budynku dawnej elektrowni przy ul. Elektrycznej 13.

Wizytówką galerii jest Kolekcja II. W ramach gromadzonego od 1992 r. zbioru prezentowane są najważniejsze zjawiska w sztuce polskiej, pokazujące przemiany zachodzące po okresie transformacji ustrojowej. Odzwierciedlone są także najważniejsze tendencje w sztuce współczesnej takich krajów, jak Białoruś, Ukraina, Czechy czy Armenia.

Ważną częścią aktywności galerii jest działalność wydawnicza oraz różnorodne projekty popularyzujące kulturę współczesną. Organizowane są spotkania autorskie, sesje naukowe czy warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przybliżenie sztuki współczesnej odbiorcom.

Galerię odwiedzać można codziennie, oprócz poniedziałku, w godz. 10.00-17.00. W czwartek wstęp jest bezpłatny. Bilety wstępu kosztują 8 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy).

 

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
Adres: ul. Waryńskiego 24a, 15-461 Białystok, ul. Wiktorii 5, 15-070 Białystok (Galeria Fotografii), ul. Legionowa 2, 15-099 BiałystokTelefon: tel. + 48 85 651 76 70, 652 32 77, +48 786 868 457 (Waryńskiego), +48 85 732 33 33 (Wiktorii), +48 502 138 980 (Legionowa)
Strona: http://galeriaslendzinskich.pl/

 

Go głównych celów działalności galerii należy udostępnianie zbiorów i spuścizny rodu Sleńdzińskich, dokumentujących kulturę Kresów Wschodnich, a także prezentowanie historii i dorobku środowiska artystycznego. Misja ta realizowana jest poprzez nabywanie, przechowywanie i konserwację dzieł sztuki oraz organizowanie wystaw czy prowadzenie działalności edukacyjnej. 

Wśród prezentowanych w galerii prac można zobaczyć polichromowane rzeźby i płaskorzeźby, obrazy i studia rysunkowe, a także obrazy olejne. Na uwagę zasługują prace o tematyce bajkowej wykonane przez Julittę, która z zawodu była klawesynistką. Warto zwrócić też uwagę na portrety namalowane przez Ludomira Sleńdzińskiego w stylu wczesnego renesansu włoskiego. Portretowane postacie to najczęściej osoby z najbliższego otoczenia artysty. Całość wystawy uzupełniają meble i drobne przedmioty rzemiosła artystycznego z XVIII-XX w.

Galeria posiada cztery oddziały: ul. Waryńskiego 24a, ul. Legionowa 2, ul. Wiktorii 5, Rynek Kościuszki 4. W siedzibie przy ul. Waryńskiego prezentowana jest wystawa stała oparta o zbiory artystyczne rodu Sleńdzińskich. W oddziałach przy ul. Legionowej i ul. Wiktorii można oglądać wystawy czasowe.

Wystawa stała czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, a w niedzielę w godz. 11.00-17.00. Bilety kosztują 6 zł (normalny) i 3 zł (ulgowy), w niedzielę wstęp jest bezpłatny. 

 

Galeria Sztuki Marchand
Adres: ul. J. Kilińskiego 12, 15-089 Białystok
Telefon: +48 604 705 585
Strona: https://www.galeriamarchand.pl/

 

Galeria powstała w maju 2016 r. z inicjatywy m.in. fundacji Art. Hanza i białostockich artystów plastyków należących do ZPAP. Możemy w niej oglądać prace znanych malarzy pochodzących z Białegostoku, Podlasia oraz Warszawy. Wśród wystawiających tam artystów znajdziemy takie nazwiska jak Krzysztof Koniczek, Renata Wojnarowicz, Edyta Niechwiedowicz, Gregorz Radziewicz, Stanisław Skierko, Tadeusz Nieścier czy Daria Alicja Ostrowska. Galeria wydaje również kwartalnik „Marchand. Sztuka i miasto” zawierający teksty o sztuce, kulturze i bieżących wydarzeniach w świecie artystycznym.

Galeria otwarta jest codziennie w godz. 10.00-17.00. Wstęp jest wolny.

 

Mała Galeria Białostockiego Ośrodka Kultury
Adres: ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok
Telefon: + 48 85 742 15 15 
Strona: https://bok.bialystok.pl/wydarzenia/kategoria/galeria/

 

Mała Galeria BOK prowadzi działalność wystawienniczą w celu upowszechniania amatorskiej i profesjonalnej twórczości białostoczan i artystów z kraju, w szczególności z dziedziny fotografii, grafiki i malarstwa. Prace podziwiać można w foyer kina Forum lub w klubie Fama. Wystawy prezentowane są od 2 do 3 tygodni, często w ramach ogólnopolskiego festiwalu, przeglądu lub innego wydarzenia kulturalnego.

Wstęp jest nieodpłatny.

 

KNYSZYN
Galeria Haftu i Koronki w Knyszynie
Adres: Knyszyński Ośrodek Kultury, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn
Telefon: + 48 85 727 99 97/8

 

W galerii prezentowane są hafty i koronki, będące dziełem mieszkanek gminy Knyszyn, które kontynuują tradycję hafciarsko-koronkarską regionu. Galeria powstała w ramach projektu „Sztafeta tradycji” dofinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z programu „Kultura Bliska”. Galeria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

 

ŁOMŻA
Galeria Pod Arkadami
Adres: Stary Rynek, 18-400 Łomża
Telefon: + 48 86 216 20 93, + 48 86 216 32 26 
Strona: http://www.mdk.lomza.pl/index.php?k=26

 

Galeria Pod Arkadami istnieje od 1980 r. i stanowi istotny element kulturalny miasta. Można w niej obejrzeć głównie fotografię artystyczną oraz prace twórców młodego pokolenia. Dzieła fotograficzne i plastyczne prezentowali tu uznani artyści, m. in. Wiktor Wołkow i Henryk Rogoziński. Przy galerii działa od 2008 r. Klub Fotografii NURT.

Galeria czynna jest od wtorku do piątku w godz. 9.00-17.00 oraz w soboty w godz. 10.00-16.00. Wstęp jest bezpłatny.

 

UHOWO
Galeria Narwiańska w Uhowie
Adres: Wiejski Dom Kultury w Uhowie, ul. Kościelna 42,18-100 Łapy
Telefon: + 48 533 336 192
Strona: https://dklapy.pl/pracownia/uhowo/

 

Galeria powstała w 1999 r. dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W galerii znajduje się ekspozycja „Chata Rybaka” prezentująca tradycyjne narzędzia rybackie i gospodarcze, fotografie, a także informacje dotyczące Narwiańskiego Parku Narodowego. 

 

Izby regionalne

Grajewska Izba Historyczna. Oddział Grajewskiego Centrum Kultury
Adres: ul. Legionistów 9, 19-200 Grajewo
Telefon: +48 86 272 20 04
Strona: https://gih.grajewo.pl/

Grajewska Izba Historyczna to oddział Grajewskiego Centrum Kultury utworzony w celu gromadzenia i trwałej ochrony dóbr kulturalno-historycznego dziedzictwa – o charakterze materialnym i niematerialnym – mieszkańców miasta Grajewo i regionu. 

Działalność izby obejmuje organizację wystaw stałych i czasowych, konferencji czy uroczystości rocznicowych i patriotycznych, a także prowadzenie badań terenowych i kwerend archiwalnych oraz działalność wydawniczą. GIH prowadzi także archiwum i podręczną bibliotekę oraz współpracuje z placówkami edukacyjnymi i edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi.

Izba otwarta jest w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9.00-15.00, we wtorki i piątki – 10.00-18.00 oraz w soboty w godz. 10.00-15.00.

 

Izba Regionalna Ośrodka „Brama na Bagna” w Strękowej Górze
Adres: Lokalna Organizacja Turystyczna – Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna”, Strękowa Góra 24, 16-075 Zawady
Telefon: +48 85 738 43 33 

Izba Regionalna została utworzona dzięki Lokalnej Organizacji Turystycznej w celu ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru Brama na Bagna. Gromadzone są tu przedmioty używane przez naszych przodków zarówno w gospodarstwie, jak i przy pracach domowych.

W okresie jesienno-zimowym zwiedzanie izby możliwe jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Zainteresowani nie ponoszą opłat za oglądanie zbiorów.  

Izba Regionalna w Turośli
Adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Akacjowa 2, 18-525 Turośl
Telefon: +48 86 278 61 32
Strona: http://www.gok.turosl.pl/asp/start,0

Izba Regionalna ma swoją siedzibę w zabytkowym XIX-wiecznym wiatraku, który sąsiaduje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Turośli. W izbie prezentowanych jest około 500 eksponatów przedstawiających historię, kulturę i życie mieszkańców Kurpiowszczyzny. Zgromadzono m.in. meble, dawne sprzęty gospodarstwa domowego i wyroby sztuki ludowej. 

Izba otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-21.00 oraz w soboty w godz. 15.00-21.00. Zwiedzanie jest bezpłatne i odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zwiedzania.

Regionalna Izba Białoruska „Ruta” w Skaryszewie
Adres: Michał Filianowicz, Skaryszewo 29, 17-210 Narew
Telefon: +48 506 247 485
Strona: http://www.portals.narew.gmina.pl/atrakcje-turystyczne/120-regionalna-izba-bialoruska-w-skaryszewie

Izba Regionalna połączona jest z gospodarstwem agroturystycznym pana Michała Filianowicza, który w swojej siedzibie gromadzi różne przedmioty użytku codziennego stosowane w dawnych czasach na terenach zamieszkanych przez ludność białoruską. Kolekcję wzbogacają przedmioty kultu religijnego, stroje ludowe, narzędzia związane z kowalstwem, pszczelarstwem i rybołówstwem. 

Izbę można zwiedzać przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 8.00-17.00. 

Wstęp wolny jest dla gości gospodarstwa, natomiast pozostałe osoby opłatę według uznania (cegiełki przeznaczone są na remont i funkcjonowanie izby).

Regionalna Izba Historyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
Adres: Miejski Ośrodek Kultury, al. Wojska Polskiego 25, 18-300 Zambrów
Telefon: +48 86 271 01 25
Strona: https://mokzambrow.pl/?tresc=rih

Regionalna Izba Historyczna została utworzona w 2000 r., a jej siedzibą jest Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Impulsem do jej powstania były prowadzone na terenie powiatu zambrowskiego prace wykopaliskowe. 

Działalność izby polega na gromadzeniu zbiorów, ich opracowywaniu i udostępnianiu wystaw zwiedzającym. Zobaczyć w niej można przedmioty sięgające czasów pierwotnych. Warto obejrzeć naczynia wydobyte z grobów popielnicowych oraz piękne średniowieczne dzbany.

Izba otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. W przypadku chęci obejrzenia prezentowanych eksponatów w innych godzinach i dniach tygodnia należy skontaktować się z pracownikami ośrodka kultury. 

Zwiedzanie izby jest bezpłatne. 

 

Muzea


AUGUSTÓW

Muzeum Ziemi Augustowskiej

Adres: ul. Hoża 7, 16-300 Augustów (Dział Etnograficzny), ul. 29 Listopada 5a, 15- Augustów (Dział Historii Kanału Augustowskiego)

Telefon: +48 87 643 27 54 (Dział Etnograficzny), +48 87 643 23 60 (Dział Historii Kanału Augustowskiego) 

Strona: https://www.apk.augustow.pl/muzeum

Muzeum Ziemi Augustowskiej ma dwa działy mieszczące się w dwóch budynkach. Dział Etnograficzny, znajdujący się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, prezentuje kulturę ludową ziemi augustowskiej z zakresu tradycyjnego pozyskiwania żywności (rolnictwo, rybołówstwo) oraz rękodzieła i rzemiosła (plecionkarstwo, garncarstwo, tkactwo). Natomiast Dział Historii Kanału Augustowskiego mieści się w Budynku Zarządu Portu i przedstawia historię budowy i eksploatacji Kanału Augustowskiego.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00. Dział Historii Kanału Augustowskiego otwarty jest od 15 maja do 15 września, a poza sezonem można go zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wstęp do muzeum jest płatny.

BIAŁOWIEŻA

Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego

Adres: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

Telefon: +48 85 681 22 75

Strona: https://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=150

Muzeum Przyrodniczo-Leśne, najstarsze muzeum w polskich parkach narodowych, może pochwalić się wieloma rzadkimi okazami i cennymi kolekcjami naukowymi. Ekspozycja, wykorzystująca dioramy oraz różnego rodzaju multimedia (przyciemnione światła, odgłosy puszczy), sprawia, że zwiedzający może poczuć się jak w prawdziwym lesie. Wystawa prezentuje m.in. najbardziej charakterystyczne dla puszczy zbiorowiska leśne, drapieżniki, а także działalność człowieka w Puszczy Białowieskiej.

Muzeum czynne jest w sezonie turystycznym (od 15 kwietnia do 15 października) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.30, a w weekendy – w godzinach 9.00-17.00. Natomiast poza sezonem (od 16 października do 14 kwietnia) otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00. Bilety normalne kosztują 14 zł, a ulgowe – 10 zł.

BIAŁYSTOK

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Adres: ul. Warszawska 48, 15-077 Białystok

Telefon: +48 85 732 40 48

Strona: https://archibial.pl/instytucje/archiwum-i-muzeum-archidiecezjalne/

Muzeum, założone w 2000 r., posiada różnorodne zbiory: gromadzi fotografie, mapy, archiwalia, zabytki sztuki sakralnej oraz pamiątki życia i kultury religijnej z terenu Archidiecezji Białostockiej. W jego zasobie znajdziemy także współczesną polską sztukę sakralną, w tym przede wszystkim dzieła podlaskich artystów.

Oprócz organizowania wystaw Muzeum zajmuje się m.in. konserwacją i opracowaniem naukowym swoich zbiorów, a także sprawuje nadzór nad zabytkami na terenie Archidiecezji Białostockiej.

Wystawy można oglądać w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9.00-13.00, a w środy w godzinach 13.00-17.30.

Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Adres: ul. Warszawska 19, 15-062 Białystok

Telefon: +48 85 676 73 67 

Strona: http://www.centrumzamenhofa.pl/

Centrum im. Ludwika Zamenhofa, będące oddziałem Białostockiego Ośrodka Kultury, powstało w 2009 r. z okazji 94. Światowego Kongresu Esperanto. Można w nim oglądać wystawę stałą „Białystok młodego Zamenhofa” oraz różnorodne wystawy czasowe. Centrum – stawiające sobie za cel bycie miejscem spotkań i edukacji międzykulturowej – organizuje także koncerty, dyskusje panelowe, wykłady i promocje literackie, a także warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

CLZ jest otwarte od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00. Bilety na wystawy stałe kosztują 8 zł normalny i 4 zł ulgowy, natomiast na czasowe – 5 zł. Zwiedzanie wystaw z przewodnikiem jest dodatkowo płatne.

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089, Białystok

Telefon: +48 85 748 54 67/05

Strona: https://www.umb.edu.pl/muzeum

Muzeum, powołane w 2011 r., jest placówką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prowadzącą działalność naukową, dydaktyczną oraz wystawienniczą. Można w nim poznać tajemnice medycyny i to, jak kształtowała się przez stulecia, a także poczuć zapach i atmosferę apteki z przełomu XIX i XX w. 

Muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godzinach 10.00-17.00, a w weekend – w godzinach 9.00-17.00. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna. Bilety kosztują 20 zł za normalny i 12 za ulgowy.

Muzeum Historyczne. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Adres: ul. Warszawska 37, 15-900 Białystok

Telefon: +48 85 748 21 19, +48 509 336 878

Strona: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-historyczne/

Muzeum prezentuje bogate zbiory dotyczące przeszłości Białegostoku i regionu. W stałej ekspozycji muzeum znajduje się model XVIII-wiecznego układu urbanistycznego „Białystok – makieta barokowego miasta”, wystawa pokazująca dzieje znanego białostockiego hotelu Ritz „Odzyskana historia – hotel Ritz” oraz rekonstrukcja wnętrza mieszkalnego bogatego domu mieszczańskiego z przełomu XIX i XX w. „W białostockiej kamienicy”. W muzeum gromadzone są także dokumenty i zabytki z całego regionu Podlasia, m.in. dotyczące odkryć archeologicznych oraz mniejszości tatarskiej zamieszkującej te tereny, a także zabytki kultury mieszczańskiej, szczególnie z zakresu rzemiosła użytkowego.

Muzeum zajmuje piękny secesyjny pałac Cytronów, wybudowany w latach 1910-13 i będący echem świetności Białegostoku jako miasta bogatych fabrykantów włókienniczych.

Muzeum czynne jest codziennie, oprócz poniedziałków i dni świątecznych, w godzinach 10.00-17.00. Cena biletów wynoszą: normalny – 12 zł, ulgowy – 6 zł, rodzinny – 24 zł.

Muzeum Pamięci Sybiru

Adres: ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

Telefon: +48 85 672 36 01

Strona: https://sybir.bialystok.pl/

Muzeum Pamięci Sybiru mieści się w jednym z przedwojennych magazynów położonych obok bocznicy kolejowej dawnego Dworca Poleskiego, skąd w latach 40 ubiegłego wieku odjeżdżali deportowani mieszkańcy regionu. Ekspozycja muzeum poświęcona jest ludziom zesłanym i wyjeżdżającym na Syberię od końca XVI do poł. XX w.  

Muzeum czynne jest od wtorku do piątku i w niedzielę w godzinach 9.30-17.00, a w soboty – w godzinach 12.30-20.00. Bilet normalny kosztuje 25 zł, a ulgowy – 20 zł.

Muzeum Motoryzacji i Techniki

Adres: Węglowa 8, 15-121 Białystok

Telefon: +48 690 990 166

Strona: https://www.facebook.com/MuzeumNaWeglowej/

Muzeum gromadzi prawdziwie unikatowe okazy zabytkowych samochodów osobowych, dostawczych, wojskowych, a także motocykli i innych „antyków”, w tym np. pierwszych komórek i komputerów.

Muzeum otwarte jest w każdą niedzielę, w godzinach 11.00-15.00, a na wystawie zawsze można spotkać kilku członków stowarzyszenia, którzy z pasją opowiedzą o eksponatach. Bilet wstępu kosztuje 8zł, a dzieci do 14 roku życia zwiedzają bezpłatnie.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Adres: Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

Telefon: +48 85 740 77 31

Strona: muzeum.bialystok.pl

W siedzibie głównej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, będącym największą placówką muzealną w województwie podlaskim, można obejrzeć wystawę stałą ukazującą główne nurty w plastyce polskiej od końca XVIII w. po 1939 r. Zaprezentowane są między innymi obrazy wykonane przez najbardziej znanych artystów: Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jana Matejkę, Stanisława Wyspiańskiego, Aleksandra Gierymskiego, Jacka Malczewskiego, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Olgę Boznańską, Aleksandra Gierymskiego, Józefa Brandta i Teodora Axentowicza. Oprócz tego Muzeum zaprasza na wystawy czasowe poświęcone m.in. tematyce etnograficznej oraz zajęcia edukacyjne.

Muzeum otwarte jest codziennie (oprócz poniedziałków i dni świątecznych) od maja do września w godzinach 10.00-18.00, a od października do kwietnia – w godzinach 10.00-17.00.  Bilety wstępu kosztują 12 zł (normalny) i 6 zł (ulgowy).

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Adres:, ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok

Telefon: +48 509 336 862

Strona: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-rzezby-alfonsa-karnego/

Muzeum, mieszczące się w XIX-wiecznej drewnianej willi gen. von Driesena, poświęcone jest artyście urodzonemu w Białymstoku, ale działającemu w Warszawie i uznawanemu za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli tzw. warszawskiej szkoły rzeźby. Muzeum powstało w 1992 r. i dokumentuje twórczość rzeźbiarza, w której przeważają realistyczne wizerunki sławnych ludzi, m.in. Mikołaja Kopernika, Ignacego Paderewskiego, Alberta Einsteina i Ernesta Hemingwaya. 

W willi zachował się dawny układ pomieszczeń, fragmenty oryginalnych papierowych tapet, sztukaterie, polichromie, plafony, boazerie i fragmenty posadzek. Willa ta, wraz z całym zespołem, jest najlepiej zachowanym w Białymstoku przykładem miejskiej rezydencji z końca XIX w.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00. Bilety kosztują 12 zł za normalny i 6 zł za ulgowy.

Muzeum Wojska w Białymstoku

Adres: ul. Jana Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

Telefon: +48 85 741 64 49

Strona: https://mwb.com.pl/mwb2017/

Muzeum prezentuje zbiory związane z historią i tradycją wojskowości w północno-wschodnim regionie Polski oraz jej dawnych kresów wschodnich. Szczególny nacisk poświęcony jest losom mieszkańców regionu w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, ludowego Wojska Polskiego oraz niepodległościowego podziemia zbrojnego. Wystawa stała łączy tradycyjne formy prezentacji z elementami interaktywnymi i multimedialnymi.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30-17.00. Bilety kosztują 7 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy).

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy w Białymstoku

Adres: Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Telefon: +48 85 745 73 22

Strona: www.centrum.uwb.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy powstało w 1999 roku i prezentuje różnorodne wystawy stałe (Przyroda północno-wschodniej Polski, Skamieniałości z osadów polodowcowych, Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia, Fauna mórz podzwrotnikowych, Stawonogi tropikalne, Przyroda rejonów polarnych, Filogeneza zwierząt tkankowych, Ewolucja naczyniowych roślin lądowych, Minerały i skały, Życie na Ziemi – zarys dziejów i Hodowle terraryjne) oraz czasowe poświęcone zagadnieniom przyrodniczo-geologicznym. Patron muzeum, prof. Myrcha, gromadzenie zbiorów rozpoczął w 1978 r. Z wyprawy na Polską Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego przywiózł pierwsze eksponaty – bezkręgowce morskie i ptaki antarktyczne.

Wystawy można zwiedzać od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00, w piątek – w godzinach 9.00-14.00, w sobotę – w godzinach 10.00-14.00. Cena biletów to 10 zł za normalny i 7 zł za ulgowy. Za zwiedzanie wystaw z przewodnikiem UCP pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

BIELSK PODLASKI

Muzeum Martyrologii w Bielsku Podlaskim

Adres: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, ul. Hołowieska 18, 17-100 Bielsk Podlaski

Telefon: +48 85 833 27 37

Strona: http://zsnr4.pl/o-szkole/muzeum-martyrologii/

Muzeum zostało założone w 1969 r., a mieści się w pomieszczeniach siedziby miejscowego Gestapo i więzienia śledczego z lat 1941-1944. Muzealna ekspozycja prezentuje organizację hitlerowskiego aparatu terroru i upamiętnia więźniów-członków ruchu oporu. Można tu również obejrzeć rekonstrukcję pojedynczej celi, wyposażoną w typowe sprzęty.

Zwiedzanie muzeum jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu.

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Adres: ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski

Telefon: +48 85 730 22 44, +48 509 336 841

Strona: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-w-bielsku-podlaskim/ 

Muzeum mieści się od 1984 r. w murowanym późnobarokowym ratuszu, którego historia powiązana jest z rodziną Branickich. Zbiory muzeum dokumentują historię Bielska Podlaskiego i okolic. W kolekcji znajdują się m.in. liczne pocztówki i fotografie oraz wytwory artystów ludowych z regionu. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa stała prezentująca ręczniki ludowe – „Tajemniczy ręcznik”.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00. Cena biletów to 10 zł za normalny i 5 zł za ulgowy.

CHOROSZCZ

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Adres: ul. Pałacowa 2, 16-070 Choroszcz

Telefon: +48 509 336 795, +48 85 719 12 33

Strona: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-wnetrz-palacowych-w-choroszczy/

To jedno z najpiękniej położonych muzeów na Podlasiu mieści się w dawnej letniej rezydencji hetmana wielkiego koronnego Jana Klemensa Branickiego, usytuowanej na sztucznej wyspie oblanej wodami kanałów, w 25-hektarowym parku. Parter budynku zajmuje ekspozycja mebli – od rokokowych po te w stylu Ludwika XVI – oraz galeria obrazów z XVII-XIX w., porcelana miśnieńska, lustra, zegary stojące i kominkowe, rzeźby, świeczniki czy dywany. Na piętrze muzeum znajdują się pomieszczenia reprezentacyjne.

Muzeum można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-15.00. Bilety kosztują 12 zł (normalny) i 6 zł (ulgowy).

CIECHANOWIEC

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

Adres: ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

Telefon: +48 86 277 13 28

Strona: www.muzeumrolnictwa.pl 

Muzeum położone jest na terenie zespołu pałacowo-parkowego w byłej posiadłości rodziny Starzeńskich, w którego skład wchodzą klasycystyczny pałac, oficyna, stajnie, wozownia, czynny młyn wodny i leśniczówka. Przy muzeum usytuowany jest skansen z 43 zabytkowymi obiektami architektury drewnianej.

Na ekspozycjach obejrzeć można zbiory pisanek z całego świata, wystawy dotyczące chleba, tradycji zielarskich czy ekspozycję wnętrz pałacowych. Muzeum posiada także największą kolekcję lokomobil parowych oraz ciągników.

Placówka organizuje cykliczne imprezy, jak Niedziela Palmowa, Jarmark św. Wojciecha, Zajazd Szlachecki, Podlaskie Święto Chleba, Wykopki i Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich.

Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00, w weekendy – w godzinach 09.00-16.00. Bilet normalny kosztuje 14 zł, a ulgowy – 8zł.

DROHICZYN

Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II w Drohiczynie

Adres: ul. Kraszewskiego 4, 17-312 Drohiczyn

Telefon: +48 85 655 74 14 wew. 20, +48 531 103 303

Strona: https://drohiczynska.pl/diecezja/instytucje/

Muzeum Diecezjalne zajmuje dolną kondygnację zabytkowego gmachu dawnego klasztoru franciszkańskiego. Na wystawach prezentowane są zabytki i pamiątki prezentujące przeszłość regionu oraz związane z nim postacie, a także wprowadzają w dziedzictwo kultury duchowej Kościoła. Wśród eksponatów można obejrzeć zabytkowe szaty liturgiczne, monstrancję obozową, metrykę chrztu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego czy krucyfiks wykonany przez perskich muzułmanów.

Muzeum czynne jest w sezonie letnim (1.05-31.10) od wtorku do soboty w godzinach 9.30-17.30, a w niedzielę – w godzinach 15.00-18.00. Natomiast, w sezonie zimowym (1.11-30.04) – w godzinach 10.30-16.30, a w niedzielę – w godzinach 13.00-14.00. Opłatą za zwiedzanie jest dobrowolna ofiara.

DROZDOWO

Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Adres: ul. Główna 38, Drozdowo, 18–421 Piątnica Poduchowna

Telefon: +48 86 219 20 81

Strona: https://www.muzeum-drozdowo.pl/

Muzeum Przyrody mieści się w otoczonym zabytkowym parkiem dawnym dworze zasłużonej dla polskich dziejów i kultury rodziny Lutosławskich. Muzeum powstało w 1984 r. i pokazuje przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy oraz akwaria prezentujące podwodny świat pięciu kontynentów, a także historię Drozdowa i pamiątki związane z rodziną Lutosławskich. Przyrodzie poświęcono najwięcej miejsca na wystawach – nawet najbardziej wybredni turyści będą zainteresowani ekspozycjami prezentującymi florę i faunę Kotliny Biebrzańskiej. Drozdowskie Muzeum to również miejsce ważne dla melomanów. Każdego roku odbywają się tu koncerty muzyki poważnej w ramach festiwalu „Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża”.

Muzeum czynne jest w sezonie wiosenno-letnim (od 1 maja do 31 sierpnia) od wtorku do piątku w godzinach 8.30-17.30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9.30-15.30. Natomiast w sezonie jesienno-zimowym (od 1 września do 30 kwietnia) od wtorku do piątku w godzinach 8.30-15.30 oraz w soboty i niedziele w godzinach 9.30-15.30. Bilety wstępu kosztują 9 zł normalny i 7 zł ulgowy.

HAJNÓWKA

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej

Adres: Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42 , 17-200 Hajnówka

Telefon: +48 85 682 28 89

Strona: http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce prezentuje wystawy etnograficzne poświęcone życiu i kulturze materialnej Białorusinów na Podlasiu. Większość muzealnych eksponatów została ofiarowana przez miejscową ludność. Można tu znaleźć m.in.: wyszywane ręczniki, stroje ludowe, warsztaty i narzędzia rzemieślnicze, kufry, żarna z XIX i XX w. oraz wiele innych przedmiotów. 

Wystawy okresowe dotyczą kultury mniejszości białoruskiej oraz miejscowych artystów. 

Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Bilety kosztują  16 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy).

Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa Mierzwińskich w Hajnówce

Adres: ul. Lipowa 1, 17–200 Hajnówka

Telefon: +48 85 682 25 64, +48 601 073 775

Strona: http://www.hajnowka.pl/strona/dla-turysty-atrakcje-muzea/901-muzeum-kowalstwa-i-slusarstwa

Muzeum istnieje od 2003 r. i powstało na bazie rodzinnej kuźni założonej w 1927 r. Kolekcja muzeum obejmuje: narzędzia, wyroby i urządzenia kowalskie, wyroby kowalstwa artystycznego, modele pieców typu dymarka, urządzenia niezbędne do wyrobu żelaza z rud darniowych, maszyny i urządzenia rolnicze. Na podwórku gospodarzy można też zobaczyć bryły rudy darniowej po obróbce czy miniaturowy model starożytnego pieca hutniczego, tzw. dymarki, gdzie można prześledzić cały proces wytopu żelaza. Zbiory liczą około 600 eksponatów. Na zapleczu muzeum mieści się działająca kuźnia. 

Muzeum czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-18.00, a w niedziele – w godzinach 10.00-18.00. Bilety kosztują 4 zł.

JANÓWKA

Muzeum Armii Krajowej w Janówce

Adres: Szkoła Podstawowa w Janówce, ul. Janówka 48a, 16-300 Janówka

Telefon: +48 87 644 93 97

Strona: http://spjanowka.cba.pl/muzeum.htm

Muzeum znajduje się w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej. Eksponaty pochodzą od byłych żołnierzy Armii Krajowej z kraju i zagranicy oraz od przedstawicieli lokalnej społeczności. Do najciekawszych należą między innymi pamiątki po kpt. Benonie Łastowskim ps. „Łobuz”, „Cichociemny”. Są to odznaczenia bojowe polskie i zagraniczne, dokumenty i legitymacje wojskowe, zdjęcia, elementy umundurowania i osobiste drobiazgi. Muzeum posiada także niemieckie i radzieckie dowody osobiste z lat wojny, zaświadczenia wydawane przez niemieckie urzędy pracy czy pamiątki z pobytu w obozach jenieckich.

W zbiorach znajdują się między innymi gliniane rzeźby przedstawiające sceny batalistyczne, fotografie dowódców i żołnierzy brygad partyzanckich.

KIERMUSY

Muzeum Oręża Polskiego im. Jerzego Hofmanna w Kiermusach

Adres: Kiermusy Dworek nad Łąkami, Kiermusy 12, 16-080 Tykocin

Telefon: +48 85 718 74 44

Strona: http://kiermusy.com.pl/pl/atrakcje/muzeum-oreza-polskiego-im-jerzego-hoffmana/

Powstałe w 2013 r. muzeum mieści się w Jantarowym Dworze, wzorowanym na XVII-wiecznym kasztelu i znajdującym się na terenie kompleksu turystycznego Kiermusy Dworek nad Łąkami. Na ekspozycji prezentowane są rekwizyty z planów zdjęciowych filmów na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, a także pamiątki archeologiczne i etnograficzne oraz numizmaty.

Muzeum otwarte jest w każdą letnią niedzielę w godzinach 12.00-17.00. Bilet wstępu kosztuje 15 zł.

KRYPNO WIELKIE

Muzeum Pacowa Chata w Krypnie Wielkim

Adres: ul. Krypno Wielkie 119, 19-111 Krypno

Telefon: +48 510 509 030, +48 533 22 77 04

Strona: https://pacowa-chata.pl/#muzeum

Muzeum działa przy gospodarstwie agroturystycznym, kierowanym przez Barbarę i Tomasza Paców. Ekspozycja prezentuje zbiory etnograficzne, historyczne i militaria, nawiązujące do historii rodu Paców oraz czasów I Rzeczpospolitej.

Na terenie agroturystyki znajduje się wioska tematyczna Przysiółek Szlachecki, gdzie organizowane są warsztaty tematyczne oraz różne zabawy.

Zwiedzanie muzeum możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

LIPSK

Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji

Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 23, 16-315 Lipsk

Telefon: +48 87 642 35 86, +48 502 114 932, +48 503 552 322

Strona: http://www.kulturalipsk.pl/muzeum

Muzeum założone zostało w 2007 r. w celu zachowania dla przyszłych pokoleń bogatej tradycji pisankarskiej regionu. Lipskie pisanki, których tradycje sięgają XIX w., wykonywane są metodą batiku szpilkowego, zdobione charakterystycznym dla regionu ornamentem. 

Muzeum oferuje także zajęcia warsztatowe z zakresu wykonywania pisanek, wycinanek czy palm wielkanocnych, a także wypieku pieczywa obrzędowego. 

Muzeum można zwiedzać po uzgodnieniu telefonicznym od wtorku do piątku w godzinach 11.00-15.00.

ŁOMŻA

Muzeum Diecezjalne w Łomży

Adres: ul. Giełczyńska 20A, 18-400 Łomża

Telefon: +48 86 216 40 02, +48 664 013 803

Strona: http://muzeumdiecezjalne.lomza.pl/

Muzeum otwarte zostało w 2012 r. i prezentuje sztukę sakralną z terenu diecezji, starodruki, złotnictwo (monstrancje, kielichy mszalne, pacyfikały, relikwiarze, ampułki i dzwonki) czy rekonstrukcję dawnej plebanii. 

Muzeum czynne jest w poniedziałki i środy w godzinach 11.00-18.00, a we wtorek, czwartek i piątek – w godzinach 9.00-15.00

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży

Adres: ul. Dworna 22c, 18-400 Łomża

Telefon: +48 86 216 28 16

Strona: muzeum.4lomza.pl

Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży powstało w 1948 r. z inicjatywy etnografa Adama Chętnika. Można tu obejrzeć pierwszą polską wystawę poświęconą bursztynowi, rzeźby z XIX i pocz. XX w. pochodzące z nieistniejących od dawna kapliczek Kurpiowszczyzny oraz ekspozycje prezentujące historie Łomży.

Muzeum czynne jest we wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-16.00, w środy – w godzinach 9.00-17.00, a w weekendy i święta – w godzinach 10.00-16.00. Bilet wstępu na wszystkie wystawy kosztuje 14 zł.

MIELNIK

Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej – Muzeum w Mielniku

Adres: Gminny Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Brzeska 71, 17-307 Mielnik

Telefon: +48 85 657 71 00

Strona: https://goksir.mielnik.com.pl/dzialalnosc/

Muzeum powstało w 2011 r., a mieści się w budynku dawnego kina Górnik. Jego działalność polega na gromadzeniu pamiątek i popularyzacji wiedzy na temat Ziemi Mielnickiej. W muzeum organizowane są: wystawy malarstwa, fotografii, wernisaże, koncerty czy spotkania autorskie. W zbiorach znajduje się prawie 70 prac Henryka Musiałowicza, liczne pamiątki związane z historią Mielnika i okolicy, a także zbiór rekwizytów i kostiumów z filmów „Ogniem i mieczem”, „1920. Bitwa Warszawska” i „Stara Baśń. Kiedy Słońce było bogiem”.

Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach piątek 8.00-16.00, a w weekendy – w godzinach 10.00-18.00. Bilety kosztują 5 zł (normalny) i 3 zł (ulgowy).

NAREW

Prywatne Muzeum Wsi w Narwi

Adres: ul. Dąbrowskiego 8, 17-210 Narew

Telefon: +48 85 681 60 50

Strona: http://www.portals.narew.gmina.pl/atrakcje-turystyczne/112-muzeum-wsi-w-narwi

Muzeum mieści się w prywatnym domu, a jego właścicielem jest Marian Święcki, który od lat gromadzi stare przedmioty charakterystyczne niegdyś dla życia wiejskiego. W zbiorach znajdują się zarówno stare narzędzia wykorzystywane w gospodarstwach rolnych, a także przedmioty codziennego użytku, jak kołowrotek, maszyna do szycia, żelazka czy kompletny warsztat tkacki.

W muzeum można tez obejrzeć wystawę starych zdjęć, przedstawiających piękno krajobrazu, zabytki sakralne oraz dawną wieś gminy Narew i jej okolic.

Zwiedzanie muzeum jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu. Wstęp jest wolny.

OSOWIEC-TWIERDZA

Muzeum Twierdza Osowiec

Adres: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

Telefon: +48 600 941 954

Dzięki staraniom Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego powstało to unikalne muzeum mieszczące się w Forcie Centralnym Twierdzy Osowiec, zabytkowego obiektu militarnego wybudowanego w XIX w. na rozkaz carski jako element sieci umocnień broniących zachodnich granic imperium rosyjskiego. W zbiorach muzeum znajdziemy głównie militaria, różne rodzaje broni używanej do obrony Twierdzy, jak również historie i plany budowy obiektu. 

Zorganizowane grupy mogą zwiedzić muzeum i umocnienia twierdzy z przewodnikiem z Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego po uprzednim telefonicznym umówieniu. Na terenie muzeum możemy przebywać od dwóch do dziewięciu godzin. 

PIĄTNICA

Muzeum Forteczne w Piątnicy

Adres: Piątnica Poduchowna

Strona: https://lpkdn.wrotapodlasia.pl/pl/369cedc0d27ac7a/forty-1.html

Umocnienia Piątnicy były częścią linii carskich fortów wybudowanych na przełomie XIX i XX w., ciągnących się pasem od Grodna, Osowca, Łomży i Różana aż po Modlin koło Warszawy. Umocnienia składają się z trzech części: Fortu I, Fortu II, Fortu III. Łącznie tworzą one prawie 10-kilometrowy pas wałów ziemnych i betonowych budowli.

Pomieszczenia muzealne znajdują się w Forcie III – w schronie o ścianach grubości 180 cm. Można tu zobaczyć kilka tysięcy eksponatów znalezionych w dolinie Narwi, pochodzących od czasów Potopu Szwedzkiego w XVII w. do II Wojny Światowej – szwedzkie kule armatnie, fragmenty radzieckiego czołgu, papierośnica z zestrzelonego messerschmitta, lampka nocna z łuski po naboju, menażka z portretem ukochanej, guziki od mundurów, dokumenty, karabiny, pociski i bomby. 

Zwiedzać swobodnie można forty I i III. Fort II jest zamknięty.

Muzeum Etnograficzne Józefa Vainy w Puńsku

Adres: Dom Kultury Litewskiej, ul. 11 Marca 17, 16-515 Puńsk

Telefon: +48 87 516 10 32, +48 798 795 384

Strona: http://www.punsk-kultura.pl/muzeum-etnograficzne-jozefa-vainy/

Muzeum zostało stworzone przez Józefa Vainę, nauczyciela, który przeniósłszy się z Suwałk do Puńska zaczął w 1956 r. zbierać materialne przejawy folkloru ziemi puńskiej, zapisywać obyczaje oraz wyrazy z miejscowego dialektu. Powiększające się z biegiem lat zbiory wymagały coraz więcej przestrzeni, dlatego w 1979 r. udostępniono muzeum kilka sal nowo zbudowanej szkoły. Obecnie muzeum mieści się w Domu Kultury Litewskiej w Puńsku. Jego zbiory prezentują m.in.: tkaniny, dzianiny, obuwie, narzędzia do kopania torfu i rolnicze oraz przedmioty użytkowe.

Muzeum czynne jest od poniedziałku do piątku po umówieniu telefonicznym. Bilet kosztuje 7 zł za normalny i 5 zł za ulgowy.

RYBOŁY

Muzeum Kultury Materialnej „Baćkauszczyna” w Rybołach

Muzeum założone zostało w Rybołach w 2009 r. z inicjatywy ks. Grzegorza Sosny, proboszcza miejscowej parafii prawosławnej. Ekspozycja stała, prezentująca życie okolicznych białoruskich wsi, mieści się w budynku z początku XIX w., w którym do 2007 r. funkcjonowała szkoła podstawowa.

SEJNY

Muzeum Diecezjalne w Sejnach

Adres: Klasztor Podominikański w Sejnach, ul. Plac Św. Agaty 6, 16-500 Sejny

Telefon: +48 87 562 17 55

Strona: http://www.muzeum.sejny.pl/

Muzeum znajduje się w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach i prezentuje działalność seminarium sejneńskiego oraz sylwetki biskupów. Wśród eksponatów znajdują się rokokowe krzyże, ornaty, feretrony (obrazy religijne w ozdobnych ramach) czy księgi liturgiczne pochodzące z poł. XIX w. Na wystawie można obejrzeć także zdjęcia przydrożnych kapliczek z regionu oraz obrazy (w tym bp. obojga narodów Antoniego Baranowskiego).

Muzeum czynne jest od maja do września codziennie w godzinach 9.00-19.00, a w pozostałych miesiącach – w godzinach 8.00-15.00.

Muzeum Ziemi Sejneńskiej im. abp Romualda Jałbrzykowskiego w Sejnach 

Adres: Pałac Biskupi, ul. Piłsudskiego 28, 16-500 Sejny

Telefon: +48 87 516 22 12

Strona: http://www.muzeum.sejny.pl/

Muzeum Ziemi Sejneńskiej utworzone zostało w 2005 r. przez Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w celu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego Sejneńszczyzny oraz upowszechniania wiedzy o regionie. Zgromadzone zbiory udostępniane są w salach tematycznych: archeologiczno-jaćwieskiej, numizmatycznej, dominikanów i biskupów sejneńskich, szkół sejneńskich, wojskowej i wielokulturowości regionu. 

Muzeum w sezonie czynne jest codziennie od 8.00 do 16.00, a poza sezonem – od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00. Cena biletów to 6 zł za ulgowy i 8 zł za normalny.

SOKÓŁKA

Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 16-100 Sokółka

Telefon:  +48 690 333 590

Strona: www.sokolka.pl/muzeum.htm

Muzeum mieści się w zabytkowym, XVIII-wiecznym budynku. Na trzech wystawach stałych prezentuje pamiątki związane z regionem. Wystawa historyczna przybliża historię miasta, tatarska – opowiada o zwyczajach i tradycjach Tatarów Polskich osadzonych na Sokólszczyźnie w XVI w., natomiast etnograficzna – prezentuje przedmioty użytkowe związane z codziennym życiem wsi sokólskiej w XIX i XX w.

Muzeum czynne jest od wtorku do piątku w godzinach 9.00-16.00, a w sobotę – w godzinach 10.00-15.00. Bilety kosztują 8 zł za normalny i 5 zł za ulgowy.

SUCHOWOLA

Izba Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli

Adres: Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, Plac Kościuszki 3, 16-150 Suchowola

Telefon: +48 85 712 41 28, +48 605 237 607

Strona: https://suchowola.archibial.pl/kontakt/

Izba Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki istnieje przy parafii od 1986 r. Wystawa poświęcona jest osobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i pokazuje m.in. jego portrety, zdjęcia czy legitymację szkolną.

Osoby chcące zwiedzić Izbę Pamięci powinny ustalić wcześniej termin przyjazdu z kancelarią parafialną. Kancelaria czynna jest w dni powszednie w godzinach 7.00-8.00 i 16.30-17.30.

SUPRAŚL

Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa im. Fiola i Fiodorowa

Adres: ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl

Telefon: +48 725 783 392

Strona: https://www.muzeumdruku.pl/

Muzeum zostało założone w 2014 r. przez białostockich pasjonatów drukarstwa. Jego siedzibą jest klasztor w Supraślu, gdyż to w tym miejscu w 1695 r. zakonnicy uruchomili unicką drukarnię.

Na wystawie oglądać można m.in. maszyny drukarskie (najstarszy eksponat pochodzi z poł. XVIII w.) i repliki pras drukarskich oraz pokazy różnych technik druku, jak miedzioryt, litografia czy druk offsetowy. Dodatkowa atrakcją jest możliwość samodzielnego wykonania kartki papieru.

Od kwietnia do października muzeum jest czynne od worku do piątku w godzinach 10.30-17.30, a w weekendy – w godzinach 11.30-17.30. Od listopada do marca zwiedzanie możliwe jest po telefonicznym umówieniu. Bilet normalny kosztuje 15 zł, a  ulgowy – 9 zł.

Muzeum Ikon w Supraślu. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Adres: ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl

Telefon: +48 85 663 19 94, +48 509 336 829

Strona: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-ikon-w-supraslu/

Mieszczący się w dawnym Pałacu Archimandrytów (przeorów zakonu bazylianów) w Supraślu oddział terenowy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku został uroczyście otwarty 5 października 2006 r. Mieści się w nim kolekcja ponad 1200 ikon pochodzących z XVII-XIX w. oraz perełka – XVI-wieczne freski ocalałe z ruin cerkwi pw. Zwiastowania NMP w Supraślu, wysadzonej podczas II wojny światowej. Ekspozycja prezentowana jest z wykorzystaniem światła, dźwięku i różnorodnych multimediów. Muzeum Ikon jest pierwszym w Polsce interaktywnym muzeum prezentującym sztukę sakralną prawosławia.

Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00. Bilety kosztują 18 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy).

SURAŻ

Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Surażu

Adres: ul. Białostocka 6, 18-105 Suraż

Telefon: +48 85 650 31 16

Historia tego muzeum zaczęła się od ojca obecnego właściciela. W latach 30. ubiegłego wieku pan Władysław Litwińczuk znalazł przypadkowo na Górze Zamkowej dziwny przedmiot z kamienia. Od tamtej pory postanowił zająć się poszukiwaniem podobnych rzeczy na większą skalę. W końcu jego zbiory były tak duże, że w 1986 r. założył muzeum mieszczące się w przydomowym pomieszczeniu gospodarczym. Obecnie pasję ojca kontynuuje Wiktor Józef Litwińczuk. Bogate zbiory wyrobów i narzędzi z krzemienia z okresu neolitu, płyty nagrobne z czasów pogańskich, ceramika, narzędzia kościane, czaszki wymarłych zwierząt, np. tura to tylko niewielka część eksponatów pochodzących z okolic Suraża oraz doliny Narwi.

Suraskie Muzeum Kapliczek w Surażu

Adres: ul. Białostocka 16, 18-105 Suraż

Muzeum założone zostało w 2008 r. przez Ryszarda Niedzielskiego. Jego zbiory obejmują ok. 100 kapliczek autorstwa miejscowych twórców ludowych. Większość eksponatów można oglądać na zaadaptowanej werandzie.

Muzeum czynne jest poniedziałku do niedzieli w godzinach 09.00-21.00. Wstęp jest bezpłatny, ale można wpłacić dobrowolną kwotę na działalność muzeum.

SUWAŁKI

Muzeum im. Marii Konopnickiej. Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Adres: ul. Kościuszki 31, 16-400 Suwałki

Telefon: +48 87 566 41 33

Strona: https://mk.muzeum.suwalki.pl/

Muzeum powstało w 1973 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Suwalszczyzna”. W domu będącym jego siedzibą urodziła się i spędziła pierwsze siedem lat życia poetka Maria Konopnicka. Wystawa w całości poświęcona jest jej życiu, a podzielono ją na tematyczne segmenty o określonym tytule, charakterystycznym dla danego okresu życia bądź twórczości pisarki. W pierwszej części przedstawiono najważniejsze wątki biograficzne, a w drugiej – wybrane zagadnienia istotne w twórczości poetki. Oprócz bogatego materiału ikonograficznego (fotografie, dokumenty, obrazy, itp.) w ekspozycji wykorzystano cytaty z utworów pisarki i jej korespondencji oraz wypowiedzi związanych z nią ludzi. 

Muzeum jest otwarte od września do czerwca od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a w weekendy – w godzinach 9.00-17.00. Natomiast w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-17.00.Bilety kosztują 8 zł za normalny i 6 zł za ulgowy.

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 81, 16-400 Suwałki

Telefon: +48 87 566 57 50

Strona: https://muzeum.suwalki.pl/

Muzeum mieści się w budynku nazywanym Resursą, który został zbudowany w latach 1912–1913 jako gmach funkcjonującego od 1900 r. Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Suwałkach. 

Muzeum posiada pięć działów: 

  • archeologiczny – z bogatym zbiorem zabytków z epoki kamienia oraz powiązanych z kulturą Bałtów Zachodnich od wczesnej epoki żelaza po wczesne średniowiecze;
  • etnograficzny – gromadzący eksponaty związane z tradycyjną kulturą Suwalszczyzny (np. tkactwo, sztuka ludowa, plastyka obrzędowa czy wytwory tradycyjnych rzemiosł ludowych);
  • historyczny – dokumentujący historię regionu, ze szczególnym uwzględnieniem XIX w. i dwudziestolecia międzywojennego (archiwalia i materiały o charakterze bibliotecznym, materiały ikonograficzne, materiały kartograficznych, eksponaty związane z życiem codziennym, militaria i przedmioty związane z dziejami garnizonu Suwałki, kolekcje pamiątek związanych z wybitnymi suwalczaninami czy numizmaty);
  • dokumentacji historii najnowszej – przedstawiający powojenną historię miasta i regionu,
  • geologiczny – posiadający przykłady skał narzutowych i skamieniałości z obszaru Suwalszczyzny;
  • historii sztuki – ze zbiorami obejmującymi cenne przykłady malarstwa, rzeźby czy sztuki użytkowej z XVIII-XIX w. Może pochwalić się jedną z największych w kraju kolekcją obrazów i szkiców Alfreda Wierusza-Kowalskiego, a także dziełami autorstwa np. Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata, Chrystiana Breslauera, Teodora Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego czy Stanisława Ignacego Witkiewicza, a także kolekcją porcelany miśnieńskiej i secesyjnych szkieł Galee;
  • kultury literackiej Suwalszczyzny – zajmującym się życiem literackim Suwalszczyzny i północno-wschodniej Polski.

Muzeum jest otwarte od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a w weekendy – w godzinach 9.00-17.00. Bilety kosztują 8 zł (normalny) i 6 zł (ulgowy).

TYKOCIN

Muzeum w Tykocinie. Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Adres: ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin

Telefon: +48 85 718 16 13, +48 509 336 597

Strona: http://muzeum.bialystok.pl/muzeum-w-tykocinie

Muzeum gromadzi i udostępnia pamiątki z bogatej, głównie żydowskiej, historii Tykocina. Mieści się w budynkach zabytkowej Synagogi Wielkiej z 1642 r. oraz klasycystycznego Domu Talmudycznego z XVIII w.

Obejrzeć można ekspozycję Sali Wielkiej dawnej synagogi z centralnie usytuowaną bimą (podwyższeniem z czterema filarami, z którego czytana była Tora), pięknie zdobionym Aron ha-Kodeszem (szafą ołtarzową, czyli niszą na wschodniej ścianie synagogi, w której przechowywane były rodały – zwoje Tory) oraz eksponatami dotyczącymi tradycji, kultury i obrzędowości żydowskiej. W byłych pomieszczeniach modlitewnych dla kobiet, tzw. babińcach, przylegających do sali centralnej, znajduje się makieta przedwojennego Tykocina oraz wystawa stała na temat Żydów tykocińskich zamordowanych podczas II wojny światowej. Zwiedzać można również wieżę synagogi z ekspozycjami: Pokój Rabina i Uczta Sederowa.

W dawnym Domu Talmudycznym prezentowane są wystawy: Gabinet Glogerowski, galeria malarstwa Zycha Bujnowskiego oraz wystrój dawnej apteki.

 Muzeum czynne jest od wtorku do niedzieli od 1.05 do 30.09 w godzinach 10.00-18.00, a od 1.10 do 30.04 – w godzinach 10.00-17.00. Ceny biletów to 20 zł za normalny i 10 zł za ulgowy.

Zamek w Tykocinie

Adres: ul. Puchalskiego 3, 16-080 Tykocin

Telefon: +48 85 718 73 72, +48 513 434 298

Strona: https://zamekwtykocinie.pl/kontakt/

Muzeum mieści się w odtworzonej na podstawie planów znalezionych w archiwum w Sankt Petersburgu zachodniej części królewskiego zamku w Tykocinie. Można w nim obejrzeć wystawę muzealną prezentującą historię zamku na tle dziejów kraju, Salę Szklaną z odtworzonym jednym z największych pieców kaflowych w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej oraz zamkowe podziemia.

W zamku mieście się także restauracja oferująca dania kuchni dworskiej, regionalnej, polskiej, żydowskiej, tatarskie i litewskiej oraz pokoje gościnne.

Zamek otwarty jest od wtorku do niedzieli w godzinach 11.00-17.00. Bilety normalne kosztują 15 zł, a ulgowe – 12 zł. W cenie biletu jest usługa przewodnicka.

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”

Adres: Krzywe 82, 16-400 Suwałki

Telefon: +48 87 563 25 68/62, +48 510 992 672, +48 510 992 674

Strona: https://www.wigry.org.pl/it/wystawy.htm#etno

Stała wystawa etnograficzna Wigierskiego Parku Narodowego mieści się siedzibie parku w budynku gospodarczym pochodzącym z lat 20. ubiegłego wieku. Można na niej zobaczyć około 800 eksponatów przybliżających kulturę materialną okolic jeziora Wigry. Zaprezentowane jest wyposażenie chaty wiejskiej, przedmioty związane z transportem, narzędzia do obróbki lnu czy rolnicze, a także warsztat stolarski.

Wystawa czynna jest w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 (w lipcu i sierpniu – w godzinach 7.00-16.00, a w soboty, niedziele i święta – w godzinach 9.00-16.00). Karta wstępu do parku kosztuje 6 zł (normalna) i 3 zł (ulgowa).

Wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami”

Adres: Czerwony Folwark k/Suwałk

Telefon: +48 87 516 42 25

Strona: https://www.wigry.org.pl/it/wystawy.htm#ryb

Wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” mieści się w Czerwonym Folwarku w magazynach bazy rybackiej. Udało się ją zorganizować dzięki środkom NFOŚiGW oraz zaangażowaniu wielu instytucji i osób prywatnych, m.in. Muzeum Okręgowego w Suwałkach czy Muzeum Kanału Augustowskiego. Na wystawie można zobaczyć wiele interesujących eksponatów, jak dłubanka, kuter, kruszarka do lodu czy liczny sprzęt rybacki do połowu ryb i raków.

W okresie letnim wystawa czynna jest codziennie w godzinach 8.00-20.00. Karta wstępu do parku kosztuje 6zł (normalna) lub 3 zł (ulgowa).

Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami”

Adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki

Telefon: +48 87 563 25 68/62, +48 510 992 672, +48 510 992 674

Strona: https://www.wigry.org.pl/it/wystawy.htm#przyr

Wystawa przybliża środowiska leśne i wodne oraz walory kulturowe Wigierskiego Parku Narodowego. Można na niej obejrzeć m.in. pnie wielu gatunków drzew z Puszczy Augustowskiej czy zamieszkujące je zwierzęta. W sali muzealnej odbywają się też liczne zajęcia edukacyjne.

Wystawa czynna jest w dni robocze w godzinach 8.00-15.00 (w lipcu i sierpniu w godzinach 7.00-16.00, a w soboty, niedziele i święta w godzinach 9.00-16.00). Karta wstępu do parku kosztuje 6 zł (normalna) i 3 zł (ulgowa).

Wystawa rzeźb przy Wigierskim Parku Narodowym

Adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki

Telefon: +48 87 563 25 62

Strona: https://www.wigry.org.pl/it/wystawy.htm#rzezb

Wystawa rzeźb znajduje się przy siedziebie Wigierskiego Parku Narodowego w Krzywem. Prezentuje prace artystów różnych narodowości (Polacy, Niemcy, Francuzi, Litwini, Białorusini, Amerykanie i Japończycy) biorących w latach 1999–2002 udział w międzynarodowych plenerach rzeźby w granicie Integrart. 

Wystawę można oglądać codziennie od wschodu do zachodu słońca.

Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku

Adres: Wigierski Park Narodowy, Stary Folwark 50, 16-402 Stary Folwark

Telefon: +48 87 563 01 52, +48 510 992 695

Strona: http://www.wigry.org.pl/mw/index.php

Muzeum mieści się w odrestaurowanym budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, funkcjonującej nad Wigrami do września 1939 roku, w której w latach 1927-1939 pracował pionier polskiej limnologii, Alfred Lityński. W muzeum można poznać historię nadwigierskiego krajobrazu, głębiny jezior, rzeki, torfowiska i ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego, działalność człowieka na tym terenie oraz historię i dokonania dawnej Stacji Hydrobiologicznej.

Muzeum Wigier czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, a w soboty i niedziele – w godzinach 9.00-16.00. Bilety wstępu kosztują 14 zł (normalny) i 7 zł (ulgowy).

WOJEWODZIN

Muzeum Wsi Polskiej i Muzeum Sprzętu Rolniczego w Wojewodzinie

Adres: Wojewodzin 52, 19-200 Grajewo

Telefon: +48 86 272 22 31

Muzeum Wsi Polskiej i Muzeum Sprzętu Rolniczego znajdują się w Zespole Szkół w Wojewodzinie. Oba powstały z inicjatywy nauczycieli i uczniów szkoły. Eksponatami Muzeum Wsi Polskiej są m.in. narzędzia pracy, przedmioty używane dawniej w gospodarstwie domowym i stare naczynia. Wystawy Muzeum Sprzętu Rolniczego prezentowane są na wydzielonym placu, a obejmują sprzęty i narzędzia używane dawniej w rolnictwie.

 Muzeum można odwiedzać w godzinach otwarcia szkoły, czyli od 7.00 do 15.00. Zwiedzanie w późniejszych godzinach należy umówić najpierw telefonicznie. Wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Skanseny

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach

Adres: ul. Sosnowa 56, 17-100 Bielsk Podlaski

Telefon: +48 85 730 77 35

Strona: https://www.facebook.com/studziwody/

Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach to prywatne muzeum-skansen założone w 1932 r. w dzielnicy Bielska Podlaskiego przez Doroteusza Fionika. Ekspozycje o charakterze etnograficzno-historycznym można oglądać w drewnianym domu białoruskiej rodziny Kondratiuków z 1925 r. i w mieszczańskim domu z 1823 r. Do muzeum należy także spichlerz z 1935 r. W ramach działalności muzeum organizuje wystawy, warsztaty rękodzieła ludowego oraz podlaskiego śpiewu i tańca. 

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Adres: ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

Telefon: +48 86 277 13 28

Strona: http://www.muzeumrolnictwa.pl 

Muzeum powstało w 1962 r. Jego główna siedziba znajduje się w klasycystycznym pałacu z poł. XIX w. należącym do rodziny Starzeńskich, w salach którego można oglądać wystawę poświęconą historii Ciechanowca, a także ekspozycje nawiązujące do dziejów rolnictwa ziem północno-wschodnich. Na terenie parku pałacowego umieszczone zostały obiekty architektury drewnianej z XIX i z pocz. XX w. W skansenie znajduje się ponad 30 ekspozycji stałych, wśród których możemy wymienić ekspozycję dotyczące kieratów, tradycyjnej obróbki drewna, pszczelarstwa czy garncarstwa. W obrębie skansenu można także odwiedzić muzeum weterynarii i pisanki. Muzeum posiada punkty zamiejscowe w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza), Dąbrowie-Łazach (wiatrak) i Winnie-Chrołach (Szkoła Wiejska).

Muzeum jest także organizatorem wielu interesujących imprez mających wieloletnie tradycje, jak m.in. Niedziela Palmowa – Konkurs Palm Wielkanocnych czy Jarmark Św. Wojciecha.

Obiekt otwarty jest w dni powszednie w godz. 8.00-16.00, a soboty, niedziele i święta – w godz. 9.00-16.00. Ceny biletów z przewodnikiem to 20 zł (normalne) i 12 zł (ulgowe), natomiast spacerowe – 14 zł (normalne) i 8 zł (ulgowe).

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego)

Adres: ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków

Telefon: +48 85 743 60 82

Strona: http://www.skansen.bialystok.pl/

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej powstało we wrześniu 2016 r. w wyniku połączenia Białostockiego Muzeum Wsi i Działu Etnografii, wyłączonych ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pracownia etnograficzna powstała w 1962 r. Natomiast skansen założono w 1982 r. jako oddział ówczesnego Muzeum Okręgowego w Białymstoku. 

W skansenie można zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę wsi podlaskiej, zachowaną współcześnie już tylko w muzeach na wolnym powietrzu. Znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tak zwanej małej architektury (krzyże, kapliczki, studnie), jak i budynki mieszkalne i gospodarcze oraz dziewiętnastowieczny dwór z Bobry Wielkiej. Muzeum wciąż się rozwija, zdobywając nowe obiekty z terenu województwa podlaskiego. 

Muzeum otwarte jest w kwietniu w godz. 9.00-18.00, od 1 maja do 12 września w godz. 9.00-19.00, a od 13 września do 31 marca w godz. 9.00-15.00. Cena biletu to 4 zł za osobę. 

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży

Adres: ul. Zastawa 66, 17-230 Białowieża

Telefon: +48 85 683 36 28

Strona: http://www.skanseny.net/skansen/bialowieza 

W Skansenie Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży zobaczyć można obiekty budownictwa drewnianego z terenu Podlasia. Znajduje się tutaj dziewięć dobrze zachowanych obiektów, jak drewniane chaty, kapliczka, wiatraki, majsternia czy płot z tzw. balasów. Część zabudowań została przystosowana do zamieszkania przez turystów. Każdy z budynków jest bardzo dobrze wyeksponowany i ładnie wkomponowuje się w otaczającą go przyrodę.

Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie

Adres: ul. Zamkowa 25, 18-414 Nowogród

Telefon: +48 86 217 55 62

Strona: https://www.4lomza.pl/index.php?k=279

Skansen jest jednym z najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce. W czasie II wojny światowej został całkowicie zniszczony i odbudowano go w latach 50. Ekspozycję na terenie skansenu podzielić można na dwie części: dział bartniczo-pszczelarski i dział rolniczy. W skansenie znajdziemy budynki mieszkalne, gospodarcze, ale także obiekty takie jak kapliczki i studnie. Zabudowania pochodzą z końca XVIII i 1 poł. XX w. Warto udać się do skansenu w okresie letnim, ponieważ odbywają się tam wtedy imprezy folklorystyczne mające na celu prezentację kultury kurpiowskiej. Wystawy stałe dotyczą ekspozycji strojów ludowych i postaci Adama Chętnika.

 Skansen czynny jest poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00, natomiast w weekendy – w godz. 10.00-17.00. Bilety wstępu do skansenu: normalny – 8 zł, z przewodnikiem dla grup zorganizowanych – 11 zł,  ulgowy – 6 zł, z przewodnikiem dla grup zorganizowanych – 9 zł,  spacerowy – 3 zł. Bilet indywidualny do 10 osób z przewodnikiem kosztuje 70 zł.

Skansen Litewskiego Centrum Kultury Ludowej w Puńsku

Adres: Dom Kultury Litewskiej w Puńsku, ul. Szkolna 67, 16-515 Puńsk

Telefon: +48 504 096 842, +48 781 250 672 

Strona: http://www.punsk-kultura.pl/skansen-w-punsku/

Skansen obejmuje zrekonstruowaną zagrodę litewską. Budynki na jego terenie pochodzą z przełomu XIX i XX w., znajdują się w nich tradycyjne przedmioty codziennego użytku domowego, jak również narzędzia rolnicze. W dużej stodole na terenie skansenu co roku odbywa się Festiwal Teatrów Stodolanych. Wszystkie budynki w skansenie są wykonane z drewna i kryte słomą. Oprócz pomieszczeń mieszkalnych na uwagę zasługują: brama drewniana, świreń, studnia z żurawiem, drewniany krzyż. Warto także obejrzeć szopę maneżową na kierat.

Zwiedzanie Skansenu należy wcześniej uzgodnić z Domem Kultury Litewskiej w Puńsku.

Skansen Sioło Budy

Adres: Budy 41, 17-230 Białowieża

Telefon: +48 85 681 29 78, + 48 608 400 272, + 48 608 477 288

Strona: www.siolobudy.pl

W skansenie zaprezentowana została zagroda wiejska z okolic Puszczy Białowieskiej z 1 poł. XIX w., w skład której wchodzą chata, chlewik, stodoła i studnia z żurawiem. W środku krytej słomianą strzechą chaty znajduje się piec, a także jedyny zachowany w Polsce czynny drewniany komin. Zabudowania przeniesione zostały z miejscowości Dobrowoda w gminie Kleszczele. Zwiedzanie Skansenu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu przez telefon. 

Stała wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”

Adres: Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki

Telefon: +48 87 563 25 62/77, + 48 510 992 672, 

Strona: http://www.wigry.org.pl/ocalic/index.htm

Stała wystawa etnograficzna WPN w Krzywem koło siedziby parku prezentuje około 800 eksponatów – przykładów przemijającej kultury materialnej okolic jeziora Wigry. Prawie wszystkie przedmioty są darem życzliwych mieszkańców Parku, którzy odpowiedzieli na akcję „Ocalić od zapomnienia” i nieodpłatnie przekazali wiele eksponatów, często pamiątek rodzinnych lub przedmiotów o znacznej wartości.

Wystawę przygotowano przy leśniczówce w Krzywem, w zaadoptowanym na ten cel budynku gospodarczym pochodzącym z lat 20. XX wieku. Wystawa funkcjonuje od 1 czerwca 2001 r., a jej zbiory stanowią pierwszy krok w poznawaniu historii dawnych zawodów wykonywanych przez mieszkańców tej ziemi przy wykorzystaniu rodzimych surowców i darów natury.

W pierwszym pomieszczeniu zwanym wozownią można zobaczyć wóz żelaźniak, a także uprząż konną (szleje, chomąto, kantary czyli ogłowia), łańcuchy do pętania koni, wasąg i sanie. Tutaj znajduje się także żarno w drewnianej obudowie.

W dwóch następnych pomieszczeniach zgromadzono wyposażenie chaty wiejskiej – kuchni i izby odświętnej. Znajdują się tu liczne sprzęty gospodarstwa domowego: gliniane łachańki do wypieku ciasta, różne naczynia, jak dzbanki, dwojaki, malowane talerze, maselnice (tzw. bojki i na korbę), duże naczynia drewniane dłubane z pni drzew, garnki żeliwne, patelnie, drobne sprzęty kuchenne, a także cebry, cebrzyki, wiadra, słomiane kosze, maglownice i wyżymaczki do bielizny. Zebrano również dużą liczbę makatek ozdabiających wnętrze kuchni.

W izbie odświętnej zgromadzono szafy, łóżka, szlabanki (ławy-skrzynie) do spania, kołyski i łóżeczko dziecięce, a także bardzo cenne, tkane na krosnach kapy (jedna z 1905 r.) z oryginalnymi wzorami, obrusy, serwety, makatki wyszywane, malowane i haftowane.  Można tutaj obejrzeć także obrazy święte i krzyż drewniany oraz inne obrazy i portrety mieszkańców tej ziemi. Do wyposażenia izby zaliczyć należy kufry i skrzynie, które były obecne w każdej chacie. Są tu również żelazka na węgiel drzewny i stare maszyny do szycia. Na uwagę zasługują zabawki dziecięce, jak drewniany konik na biegunach, ptaszki klekotki i inne.

Następne pomieszczenie w ekspozycji to pomieszczenie gospodarcze, w którym znajdują się sprzęty do obróbki lnu, a więc międlice, cierlice, wijaki, klepadło i klepacz, szczotki, snowadła ramowe, motowidła, szpule, drabki, talki, kołowrotki, krosno z nicielnicami i płochami oraz czółenka i leszczki. Można tu zobaczyć także warsztat stolarski i narzędzia stolarskie, m.in. piły, strugi i dłuta. Wystawiony jest również sprzęt rymarski i pszczelarski ze stuletnią barcią . Część izby zajmują narzędzia rolnicze: widły, motyki, cepy, grabie, kosy i sierpy.

Na podwórzu  i pod zadaszeniem zgromadzone są maszyny rolnicze: wialnie, snopowiązałki, sieczkarnie, młynki do zboża, młockarnie, kieraty, pługi, brony i drapaki.

Wystawa czynna jest w dni robocze w godz. 7.00-15.00, natomiast w sezonie letnim w sezonie letnim (czerwiec, lipiec i sierpień) – poniedziałek-piątek w godz. 7.00-17.00 oraz sobota-niedziela i święta w godz. 9.00-16.00 (w innych terminach po uzgodnieniu z CIT WPN). Opłata: karta wstępu do parku – 6 zł normalna i 3 zł ulgowa.

Zagroda Stefana

Adres: Nowoberezowo 90, 17-200 Hajnówka

Telefon: +48 602 828 457 

Skansen obejmuje dwie chaty z XIX w., które stanowią zarazem gospodarstwo agroturystyczne. Tradycyjne wyposażenie chat daje możliwość poczucia się jak na starej polskiej wsi. Do atrakcji należy np. możliwość przespania się na „zapiecku”.

Właściciel zajmuje się także hodowlą strusi. Można u niego nabyć strusie jaja.

Skansen można odwiedzać codziennie bez uprzedzenia. Cena biletów do uzgodnienia z właścicielem.