ZIELONE WROTA

PARTNERZY

W budowę portalu "Zielone Wrota" są zaangażowani partnerzy:

 • Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
 • Katedra Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej
 • Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
 • Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
 • Podlaskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych "PESTKA"

oraz instytucje wspierające:

 • Białowieski Park Narodowy
 • Wigierski Park Narodowy
 • Biebrzański Park Narodowy
 • Narwiański Park Narodowy
 • Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
 • Suwalski Park Krajobrazowy
 • Podlaski Urząd Wojewódzki
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • Podlaska Izba Rolnicza
 • Podlaskie Kuratorium Oświaty
 • Lasy Państwowe
 • RDLP w Białymstoku