ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Związki i stowarzyszenia gmin

Tereny Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda” leżą we wschodniej części Mazur i zachodniej Pojezierza Suwalsko- Augustowskiego.


 

Związki i stowarzyszenia gmin powstają w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Gminy mogą tworzyć stowarzyszenia również z powiatami i województwami. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.


 

Lipsk, ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk, tel. (087) 6423033, fax (087) 6423850.


 

Biuro Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, tel. 085 71 83 165 wew. 205, fax. 085 71 31 500, e- mail: zwiazekgmin@suprasl.pl


 

Białystok, ul. Świętojańska 24, 15-277 Białystok, tel./fax 085/732-37-00, e-mail: biuro@zgwwp.org.pl


 

Zambrów,ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów


 

Suwałki, ul. Noniewicza 10 pok. 103, 16-400 Suwałki, tel. (0-87) 565 36 72, e-mail: sspen@ sspen.pl, www.sspen.pl


 

Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, tel. (086) 216-61-21, e-mail: edn@lomza.com


 

Hajnówka, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka, telef. (085) 682 30 46, fax (085) 682 42 20, e-mail: euroregion@ powiat,hajnowka.pl, www.euroregion-pb.pl


 

Sejny, ul. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny, telef. (087) 5162437, e-mail: sejnenszczyzna@sejny.home.pl, www.sejny.home.pl