ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Lokalne Organizacje Turystyczne

Lokalne Organizacje Turystyczne o charakterze stowarzyszeń powstają w celu stworzenia odpowiednich warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych dążących do promocji turystycznej polskich regionów.


 

Strękowa Góra 24, 16-075 Zawady, tel/fax 085 738-43-33, e-mail: bramanabagna@op.pl, www.bramanabagna.pl


 

Białystok, ul. Malmeda 6, 15-440 Białystok, tel./fax (085) 7326831, e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl, www.podlaskieit.pl


 

Suwałki, ul. Kościuszki 45, skr. pocz.76,16-400 Suwałki, tel./fax (87) 5665872, 5665494, www.suwalki-turystyka.info.pl, e-mail:sirt@suwalki-turystyka.info.pl


 

Augustów, ul. Rynek Z. Augusta 44, 16-300 Augustów, telef./fax (087) 6432883, e-mail: aot@aot.aug.pl