ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Lokalne Grupy Działania

Lokalne Grupy Działania (z ang. LAG - Local Action Group) są odpowiedzialne za tworzenie strategii rozwoju lokalnego dla danego terytorium oraz za wydatkowanie na terytorium na jakim funkcjonują dotacji przyznanej na realizację strategii. Takie partnerstwa są z reguły nieformalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi lokalne samorządy, mieszkańców, przedsiębiorców czy lokalne organizacje pozarządowe.