ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Fundacje

Fundacje są jedną z podstawowych form działania organizacji pozarządowych w Polsce. Funkcjonują na podstawie przepisów ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Co prawda nie zawiera ona definicji fundacji, jednakże podstawowe cechy tej instytucji prawnej wynikają z poszczególnych przepisów tej ustawy.


 

Białystok, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok, telef. (085) 746 02 41, fax (085) 746 01 66, e-mail: biuro@ wfosigw.bialystok.pl, www.wfosigw.bialystok.pl


 

Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-424 Białystok, telef. (085) 7412105, fax (085) 7446871, e-mail:fzpp@fzpp.pl, www.fzpp.pl.


 

Białystok, ul. Brukowa 28, 15-889 Białystok, tel. (085) 7446096, fax (085) 7460497, e-mail: fundacja@fe.org.pl, www.fe.org.pl


 

Białystok, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, telef. (085) 740 86 83, fax (085) 740 86 85, e-mail: pfrr@pfrr.bialystok.pl, www.pfrr.bialystok.pl


 

Fundacja na Wsi - Europejskie Centrum Promocji Kultury, Sztuki i Ochrony Przyrody Kurpi i Podlasia. Warszawa, ul. Dobra 13/5, 00-384 Warszawa, fax (022) 6254328, e-mail: fundacjanawsi@fundacjanawsi.org, www.fundacjanawsi.org