ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, w którym zrzeszać mogą się obywatele polscy posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych. Stowarzyszenie może utworzyć co najmniej 15 osób. Stowarzyszenia samodzielnie określają swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.


 

Białystok. ul .Ciepła 19A, 15-472 Białystok, (085) 653-75-76, biuroagro@wp.pl, www.agro-group.org


 

Białystok, ul. Lipowa 16/47, 15-427 Białystok, www.pspnarew.org.pl, e-mail: biuro@pspnarew.org.pl


 

Białystok, ul. Świętojańska 22 lok. 1, 15-082 Białystok, email: rowerowy_bialystok@tlen.pl, www.rowerowy.bialystok.pl


 

Lipsk, ul. Rynek 2, 16-315 Lipsk, telef. (087) 6422252, e-mail: pracownia lipsk@wp.pl


 

Augustów, ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów, telef. (087) 6412076, e-mail: au gust@op.pl, www.aser.ekorolnik.prv.pl


 

Wiżajny, ul. Suwalska 17A, tel. (87) 568-85-08, GSM 516 107 004; e-mail: stowarzyszenie.macierzanka@wp.pl


 

Monki, ul. Wyzwolenia 8A/3, 19-100 Mońki, tel. (85)716-28-04, fax: (85)738-51-20, e-mail: koneserzy@wp.pl


 

ul. Wołodyjowskiego 8A/1, 15-309 Białystok, e-mail: hryciuk@prohabitat.pl, www.prohabitat.pl


 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze, ul. 1-go Maja 78, 17-240 Czeremcha tel/fax. 085 685 01 58, e-mail: stowarzyszenie@przyjazny-transport.org, www.przyjazny-transport.org