ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Wysokomazowiecki

Wysokie Mazowieckie (dawniej Mazowieck) – miasto i gmina w powiecie wysokomazowieckim, na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej nad rzeką Brok (dopływ Bugu). W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa łomżyńskiego. Wbrew pozorom Wysokie znajduje się na Podlasiu, a Mazowsze zaczyna się ok. 10 km na zachód. W Wysokiem znajduje się Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita.


 

Gmina Szepietowo (do końca 1983 gmina Szepietowo-Stacja) - gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Szepietowo.


 

Gmina Sokoły znajduje się w Zachodnim Obszarze Funkcjonalnym województwa podlaskiego. Położona jest w jego środkowej części. Powierzchnia gminy mieści się w granicach mezoregionu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, a także częściowo w granicach Doliny Górnej Narwi. Powierzchnia gminy Sokoły wynosi 156 km2. W jej granicach w roku 2004 znajdowało się 48 miejscowości wiejskich, w 49 sołectwach.


 

Gmina Nowe Piekuty to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Nowe Piekuty. Gmina Nowe Piekuty jest gminą wiejską, zlokalizowaną w południowo – zachodniej części województwa podlaskiego, we wschodniej części powiatu wysokomazowieckiego. Gmina Nowe Piekuty od północy graniczy z gminą Sokoły i Wysokie Mazowieckie, od zachodu – z gminą Szepietowo, od południa z gminą Brańsk (powiat bielski), a od wschodu z gminą Poświętne (powiat białostocki). Miejscowość gminna Nowe Piekuty zlokalizowana jest w południowej części gminy


 

Gmina Kulesze Kościelne położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Jako jedna z dziewięciu gmin wchodzi w skład powiatu wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminą Rutki i Kobylin Borzymy, od zachodu z gminą Kołaki Kościelne, od południa z Wysokie Mazowieckie, od wschodu z gminą Sokoły. Przecina ją linia kolejowa Łapy-Ostrołęka. Więcej informacji na stronie: http://www.kuleszek.pl/strona.php?str=informacje


 

Gmina Kobylin-Borzymy to gmina wiejska w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Kobylin-Borzymy. Pod względem geograficznym region położony jest w północnej części Wysoczyzny Wysokomazowieckiej, północno-wschodni fragment sięga do doliny górnej Narwi, leżącej na Nizinie Północnopodlaskiej. Więcej informacji na stronie: http://region.e-podlasie.pl/gminy/kobylin_borzymy.html


 

Gmina Klukowo to gmina wiejska w powiecie wysokomazowieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Gmina leży w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, na terenie Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Położona jest w południowej części powiatu wysokomazowieckiego. Od północy graniczy z gminą Szepietowo i Czyżew, od wschodu z gminami Rudka i Brańsk, od południa z miastem i gminą Ciechanowiec, od zachodu z województwem mazowieckim i gminą Boguty-Pianki.


 

Obecnie Gmina Czyżew-Osada liczy około 6800 mieszkańców i jest w regionie lokalnym ośrodkiem spełniającym funkcje przemysłowo- usługowe oraz rolnicze. Wśród gmin wiejskich wykazuje dużą dynamikę rozwoju. Od 1980 r. liczba mieszkańców Czyżewa wzrosła o około 30%. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi aktywną działalność kulturalno-rozrywkową. Przez obszar gminy przebiegają droga krajowa Łomża - Siedlce oraz zelektryfikowana linia kolejowa Warszawa-Białystok. Do rozwoju przemysłu przyczyniają się m.in. wysoka produkcja rolna oraz korzystne warunki fizjogeograficzne - przez gminę przepływa rzeka Brok.


 

Miasto Ciechanowiec (powiat wysokomazowiecki, 5 tys. mieszkańców) leży na Nizinie Mazowiecko- Podlaskiej, stanowiącej wschodnią część Pasa Wielkich Dolin, graniczącą od południa z Wysoczyzną Siedlecką i od wschodu z Wysoczyzną Bielską, która stanowi dział wodny Narwi i Bugu, na terenie "Zielonych Płuc Polski". Przez miasto przepływa rzeka Nurzec będąca prawym dopływem Bugu (ujście 8 km za Ciechanowcem).Dolinę ukształtowała działalność lądolodu skandynawskiego w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Teren ten jest płaski, słabo sfalowany. Więcej informacji na stronie: http://www.ciechanowiec.pl