ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Suwalski

Przerośl położona jest nad samą krawędzią pięknej rynny jezior przeroślanskich, naniesionych na wąską tasiemkę rzeczki Bludzi przy południowo – wschodnim brzegu jeziora Kościelnego. Prowadzą stąd nie znakowane i nie zagospodarowane szlaki turystyczne w kierunku najbardziej atrakcyjnych miejsc w Puszczy Rominckiej, na Szeskich Wzgórzach, w Suwalskim Parku Krajobrazowym i na szlaku rzeki Rozpudy.


 

Gmina Filipów Leży w północno-wschodniej części powiatu suwalskiego, sąsiaduje z gminami: Bakałarzewo, Raczki, Przerośl, Suwałki oraz gminami województwa warmińsko-mazurskiego: Kowale Oleckie, Olecko, Gołdap, Dubeninki.


 

Ilość wsi: wsi 40, sołectw 31, Powierzchnia: 122,59 km2, Mieszkańcy: 2928 osób, Gmina Wiżajny jest najdalej wysuniętą na północny wschód częścią powiatu suwalskiego w województwie podlaskim. Od wschodu graniczy z gminą Rutka - Tartak, od południa z gminami Przerośl i Jeleniewo, od zachodu z gminą Dubeninki, a od północy z Litwą. W pobliżu granicy gminy znajduje się styk trzech granic państwowych: Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Gmina Wiżajny uważana jest za Polski biegun zimna ze względu na najniższe temperatury zimą oraz krótki okres wegetacji. Większość jej terenu znajduje się na polodowcowej wysoczyźnie o wysokości ponad 250 m n.p.m. Obszar gminy obfituje w liczne źródła, dające początek wielu rzekom. Przebiega tu dział wodny pomiędzy dorzeczem Niemna i Pregoły. Prawdziwe bogactwo Gminy to jeziora. Niezurbanizowane, wolne od wielkomiejskiej cywilizacji, niemal dziewicze tereny, od lat są doskonałym miejscem aktywnego wypoczynku i stanowią atrakcję turystyczną. Lasy, jeziora, pagórkowaty teren polodowcowy, czyste powietrze zapewniają bardzo dobre warunki wypoczynku, a także możliwość uprawiania sportów wodnych, myślistwa, wycieczek pieszych i rowerowych.


 

Gmina Szypliszki położona jest w północnej części Suwalszczyzny w bezpośrednim sąsiedztwie Litwy. Zajmuje powierzchnię 156 km2 tj 15 656 ha w tym: 256 ha stanowią wody płynące (jeziora i rzeki), 2092 ha pokrywają lasy. W skład gminy wchodzi 50 wsi sołeckich, w których zamieszkuje 4 200 mieszkańców. Administracyjnie przynależy do powiatu suwalskiego ,woj. Podlaskie.


 

Suwałki, zajmują powierzchnię 65,5 km kw., z czego ¾ to tereny zielone. To drugie, co do wielkości miasto województwa podlaskiego, liczy 69,1 tys. mieszkańców. Położone jest na północnych krańcach województwa podlaskiego. Przepływa przez nie Czarna Hańcza. Ta część kraju nazwana jest Suwalszczyzną a jako kraina geograficzna- Pojezierzem Suwalskim.


 

Gmina Rutka-Tartak położona jest w północno-wschodniej części kraju, w dorzeczu Niemna i Szeszupy oraz jej dopływów. Według podziału fizjograficznego Polski teren gminy znajduje się na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, będącym częścią Pojezierza Wschodniobałtyckiego. Teren gminy stanowi skrajna północno-wschodnia część powiatu suwalskiego i województwa podlaskiego. Teren gminy zajmuje powierzchnię 9232 ha. Rutka-Tartak jest gminą wybitnie rolniczą: 65% areału zajmują grunty użytkowane rolniczo i obejmują tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszar gminy zamieszkuje okolo 2400 osób w 24 wsiach (sołectwach).


 

Lokalizację Gminy Raczki rozpoczynamy od części północno-wschodniej Polski. Tam, na zachód od rzeki Czarnej Hańczy oraz na południe od Puszczy Romnickiej znajduje się obszar z urozmaiconą rzeźbą terenu w postaci rynien polodowcowych i dużą ilością jezior. Na tym obszarze, na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierza Litewskiego i Pojezierza Mazurskiego znajduje się teren gminy. Granica między tymi makroregionami pokrywa się z przebiegiem rynny i sandru rzeki Rospudy z kierunku północno – zachodniego na południowy wschód.


 

Gmina Jeleniewo znajduje się w północno - wschodniej części województwa podlaskiego, powiatu ziemskiego suwalskiego, w odległości 12 km od Suwałk, 25 km od granicy z Litwą i 50 km od granicy z Rosją. Obejmuje powierzchnię 132 km2. Liczy 33 sołectwa i 799 gospodarstw. Gmina położona jest w Mazursko-Podlaskim regionie klimatycznym gdzie temperatury powietrza należą do najniższych w kraju i średnio rocznie wynoszą 6-7 stopni Celsjusza. Długość okresu bezprzymrozkowego wynosi 120 dni.


 

Bakałarzewo to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim. Siedziba gminy to miasto Bakałarzewo. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim. Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 3087 osób.