ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Sokólski

Gmina Szudziałowo położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego i przylega do granicy z Białorusią. Jej powierzchnia wynosi 30 164 ha, podzielona jest na 34 sołectwa (53 miejscowości) i liczy ponad 4000 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 14 osób na 1 km. kw. i jest jedną z najniższych w województwie. Gmina ma charakter typowo rolniczy. W produkcji dominują tradycyjne uprawy podstawowych zbóż i ziemniaków. Na terenie gminy istnieje ogółem 1145 indywidualnych gospodarstw. Średnie liczy 8,8 ha. Pozarolniczą działalność prowadzi 75 podmiotów gospodarczych, głównie osób fizycznych.


 

Gmina Suchowola położona jest w środkowej części województwa podlaskiego w powiecie sokólskim, w obrębie Zielonych Płuc Polski, na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gmina Suchowola jest jedną z większych jednostek samorządowych Powiatu Sokólskiego. Zajmuje powierzchnię 255 km2, z czego 11,5 % należy do otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego (obszar NATURA 2000). Gminę zamieszkuje łącznie ok. 7.800 osób i składa się na nią 50 miejscowości. W Suchowoli krzyżują się ważne szlaki turystyczne, tj. Białystok – jeziora mazurskie oraz stary trakt handlowy wiodący niegdyś z Korony na Litwę.


 

Pow: 2054, 42km2, co stanowi 11% obszaru województwa Podlaskiego. Liczba mieszkańców 75 tys. osób. Powiat sokólski leży w północnej części Niziny Podlaskiej, od strony wschodniej graniczy z Republiką Białorusi. W skład powiatu sokólskiego, utworzonego w wyniku reformy administracyjnej kraju z dnia 1 stycznia 1999 roku, wchodzą jednostki miejsko-gminne: Dąbrowa Białostocka, Sokólka i Suchowola, a także jednostki gminne: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra i Szudziałowo.


 

Polodowcowe wzniesienia, piękne krajobrazy, naturalny bieg rzeki Sidry (doływu Biebrzy) - to niewątpliwe atuty oddalonej o 60 kilometrów od Białegostoku gminy Sidra. Występujące na tym obszarze niepowtarzalne widoki, cisza i spokój są naturalnymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi turystyki. Ze wszystkich stron otaczają Sidrę porośnięte lasami wzniesienia. Tereny te posiadają specyficzny mikrokilmat.


 

Część gminy Nowy Dwór leży bezpośrednio w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nowy Dwór graniczy z gminami: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Lipsk, zaś jej wschodni odcinek stanowi granica państwa z Republiką Białoruś. Głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności jest rolnictwo. Ze względu na brak przemysłu oraz występującą na tym obszarze tradycyjną kulturę rolną, teren gminy nadaje się znakomicie do produkcji ekologicznie zdrowej żywności.


 

Gmina Krynki położona jest we wschodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Krynką - lewym dopływem Świsłoczy (rzeka graniczna Polski i Białorusi). 36% jej gruntów stanowią lasy, będące jednocześnie wschodnią częścią Puszczy Knyszyńskiej. Teren ten sąsiaduje z gminami: Szudziałowo i Gródek oraz z Republiką Białoruś. Występujący tu silnie - jak na Podlasie - pofałdowany teren, stwarza dogodne warunki do uprawiania sportów zimowych, jak również jeździectwa. Zasadniczym bogactwem naturalnym Krynek jest wysokiej jakości woda o cechach wody mineralnej - słynna na całą Polskę "Krynka". Nazwa miejscowości Krynki wywodzi się prawdopodobnie od słowa "krynica", określającego wiele małych źródełek.


 

Gmina Korycin położona jest w środkowej części województwa podlaskiego w powiecie sokólskim w odległości 45 km na północ od Białegostoku i graniczy z następującymi gminami: miastem i gminą Suchowola, gm. Janów, gm. Jasionówką miastem i gmina Czarna Białostocka i gm. Jaświły. Powierzchnia gminy w granicach administracyjnych wynosi 117 km2, co stanowi 0,58% powierzchni województwa podlaskiego i 5,7% obszaru powiatu sokólskiego. Gmina podzielona jest na 32 sołectwa (33 miejscowości) i liczyła w 1998 r. ogółem 3697 mieszkańców.


 

Gmina Janów położona jest w północno-wschodniej części województwa podlaskiego, w zachodniej części powiatu sokólskiego, około 40 km od wschodniej granicy państwa, na malowniczych pagórkach obrzeża Puszczy Knyszyńskiej. Zajmuje obszar 20 774 ha, z czego 6 220 ha pokryte jest lasami stanowiącymi własność państwową i prywatną. Przez tereny gminy przepływa malownicza rzeka Kumiałka będąca dopływem Biebrzy. W 35 sołectwach mieszka około 5 tysięcy mieszkańców.