ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Sejneński

obszar: 218 km2, ludność: 4 630, gęstość zaludnienia: 16,6 osób/km2 Gmina leży w dorzeczu Niemna, od wschodu graniczy z Litwą. Czynne przejście graniczne w Ogrodnikach przez całą dobę obsługuje ruch pojazdów osobowych.


 

obszar: 4 km2, ludność: 6 100, gęstość zaludnienia: 1525 osób/km2 Miasto Sejny leży nad rzeką Marychą. Od drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach dzieli je 10 km, zaś 25 km od przejścia kolejowego w Trakiszkach. Od najdawniejszych czasów Sejny były regionalnym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym. Dziś rozwija się w mieście przemysł rolno - spożywczy oraz handel.


 

obszar: 138 km2, ludność: 4 625, gęstość zaludnienia: 33,5 osób/km2 Wieś gminna położona nad jeziorem Punie, od którego pochodzi nazwa wsi. Kilka kilometrów na północny - zachód znajduje się przejście graniczne z Litwą w Budzisku. Gmina słynie z pięknych krajobrazów: lasów, które zajmują ponad 14 km2 jej powierzchni oraz jezior - Sejwy, Boksze i kilku mniejszych akwenów w okolicach wsi Przystawańce. Przez teren gminy biegną dwa szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy. W pradawnych czasach teren obecnej gminy zamieszkiwali Jaćwingowie, potem osiedlili się na nim Litwini. Do dziś ludność narodowości litewskiej, stanowiąca 80% mieszkańców, kultywuje własną tradycję i kulturę. W gminie dobrze rozwinięte jest rolnictwo, które stanowi główne źródło utrzymania mieszkańców. Coraz częściej niektórzy z nich zaczynają stawiać też na agroturystykę. Rozwijają się również niewielkie przedsiębiorstwa. Puńska piekarnia wypieka prawdziwy wiejski chleb, w masarni "Dresna" wytwarzana jest tradycyjna litewska kiełbasa zwana skiladź, kawiarnia "Sodas" oferuje litewskie dania. W Puńsku - lokalnej "stolicy" - działa Dom Kultury Litewskiej (przy nim zespoły folklorystyczne, prezentujące dawne zwyczaje i obrzędy ludowe), liceum litewskie i wydawnictwo Aušra, jedno z największych zakładów pracy w gminie.


 

Jako, że Krasnopol już od momentu założenia miał być ośrodkiem miejskim pełniącym funkcje handlowe, jego układ urbanistyczny pochodzący z XVIII wieku charakteryzuje się regularnym rozmieszczeniem ulic położonych równolegle względem siebie. Gmina Krasnopol jest typowo rolnicza, jednak występujące na jej terenie liczne jeziora i rzeki sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki. W ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwija się tu agroturystyka. Obszar gminy Krasnopol zajmuje obszar 172 km2 obejmując 37 wsi.


 

Wieś oddalona od Sejn o 10 km położona na skraju Puszczy Augustowskiej. Wieś ma charakter rolniczo – leśniczo - turystyczny, posiada znakomite warunki rekreacyjno-wypoczynkowe, przebiegają tędy malownicze szlaki kajakowe. Turystom sprzyjają dobrze wyposażone ośrodki wczasowe, stanice wodne, pola biwakowe oraz kwatery agroturystyczne. Na terenie gminy znajdują się liczne rezerwaty oraz pomniki przyrody, a zachodnia część gminy stanowi ochronną strefę Wigierskiego Parku Narodowego. Gmina Giby obejmuje obszar 324 km2, liczy 3300 mieszkańców.