ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Łomżyński

Obszar gminy pięknie rozciąga się wśród lasów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, między rzekami: Narwią Pisą, Szkwą. Nieskażone środowisko przyrodnicze z unikalnymi okazami flory i fauny to niepodważalny walor tego regionu. Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajduje się 5 rezerwatów przyrody z wieloma gatunkami roślin i zwierząt podlegających ochronie.


 

Gmina Wizna, o powierzchni 132 km2, położona jest nad Biebrzą i Narwią, na terenie Zielonych Płuc Polski, w sąsiedztwie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. W WiĽźnie działa Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne "Łoś" skupiające gospodarstwa agroturystyczne, które oferują gościom całodzienne wyżywienie, miejsca noclegowe i atrakcyjne formy wypoczynku.


 

Powierzchnia gminy wynosi 162,59 km2. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31 marca 2003 r. wynosiła 5964.W gminie utworzone zostały jako jednostki pomocnicze 43 sołectwa . Gmina Śniadowo jest gminą typu rolniczo-przemysłowego. Powierzchnię 15407 ha zajmują tu indywidualne gospodarstwa rolne, z czego 9349 ha stanowią grunty orne. Gmina posiada znakomite warunki przyrodnicze i krajobrazowe. Znaczna część jej powierzchni jest bogato zalesiona. Południowo-wschodnią część gminy stanowi wał morenowy o najwyższym wzniesieniu 209 m n.p.m. pokryty kompleksem leśnym Czerwony Bór. Lasy te latem i jesienią są pełne grzybów, zaś przez cały rok stanowią idealny teren wycieczek pieszych i rowerowych.


 

Gmina Przytuły to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Przytuły. Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 2198 osób. Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Przytu%C5%82y


 

Gmina Piątnica to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim. Siedziba gminy to Piątnica (do 30 grudnia 1999 pod nazwą Piątnica Poduchowna). Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 10 575 osób.


 

Gmina ma znakomite warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Północna część obszaru gminy Nowogród (obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi), jest częścią obszaru, który już w latach siedemdziesiątych, w tworzonym krajowym ekologicznym systemie obszarów chronionych (ESOCH), uznany został za bardzo znaczący, z uwagi na jego wyróżniające się walory przyrodnicze oraz położenie w stosunku do innych cennych przyrodniczo obszarów kraju i wskazany do szczególnej ochrony. Obszar ten stanowi fragmenty dawnej Puszczy Kurpiowskiej (Zielonej) oraz tereny ekstensywnych łąk, torfowisk niskich i agrocenoz o tradycyjnym systemie upraw.


 

Gmina położona jest w zachodniej części powiatu łomżyńskiego, przy drodze krajowej z Warszawy do Łomży. Na powierzchni 115 km2 mieszka ok. 4 500 osób. Obok rolnictwa, będącego głównym działem gospodarki, rozwijają się w gminie zakłady przetwórstwa drzewnego. Infrastruktura Gminy jest dość dobrze rozwinieta. Na jej terenie zlokalizowana jest stacja benzynowa, motel, piekarnia, ośrodek zdrowia, poczta, dobra sieć telefoniczna i wystarczająca sieć sklepów.


 

Atrakcyjne turystycznie okolice Łomży, przełom rzeki Narew, bliskość Narwiańskiego i Biebrzańskiego parków narodowych, stare carskie forty w sąsiedniej Piątnicy, kurpiowski skansen w Nowogrodzie i zabytki w samej Łomży sięgające rodowodem czasów średniowiecza sprawiają, że Łomżę warto odwiedzić. Położenie miasta jest niezwykłe. Leży nad Narwią i stanowi wraz z całą ziemią łomżyńską część Zielonych Płuc Polski, które są regionem wyjątkowym w skali europejskiej, ze względu na nieskazitelną przyrodę i wyjątkowe walory krajobrazowe.


 

Gmina Jedwabne położona jest we wschodniej części powiatu łomżyńskiego. W północno-wschodniej części gminy dominują płaskie równiny, torfowiska. Pozostały obszar gminy zdominowany jest przez płaską i falistą morenę denną. Niewielkie powierzchnie zajmowane są przez wzgórza niskie i pagórki. Podłoże krystaliczne budują przeważnie gneisy i kwarcyty występujące na głębokości ponad 500 m. Główne zasoby surowcowe na tym obszarze stanowią piaski. Obszar gminy położony jest w obrębie zlewiska rzek Biebrzy i Narwi.