ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Kolneński

Gmina Stawiski położona jest w północno – zachodniej części Województwo Podlaskiego i stanowi jedną z sześciu gmin Powiatu Kolneńskiego. Graniczy z gminami: Mały Płock, Piątnica, Jedwabne, Przytuły, Grabowo i Kolno. Przez Gminę Stawiski przebiega ważny szlak komunikacji drogowej, wiodący na Pojezierze Suwalsko- Augustowskie.


 

W obszarze Kurpiowskiej Puszczy Zielonej leży gmina Turośl, która obejmuje 21 wsi sołeckich. Teren ten zamieszkuje 5450 mieszkańców. Bogactwo zasobów przyrody: łąki, lasy, rzadkie okazy flory i fauny oraz czyste rzeki są podstawą rozwoju gminy, która od 1990 r. stanowi centrum specjalistycznego rozwoju rolnictwa. Gminę cechuje wspaniały krajobraz.


 

Gmina Mały Płock położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie kolneńskim. Od południa dotyka powiatu łomżyńskiego. Gmina Mały Płock sąsiaduje z następującymi gminami: od północy z gminą Kolno, od wschodu z gminą Stawiski (obie gminy należą do powiatu kolneńskiego), od południa z gminami Piątnica, Łomża, Nowogród, od zachodu z gminą Zbójna (ostatnie cztery gminy należą do powiatu łomżyńskiego).


 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski (J. Kondrackiego), gmina Kolno położona jest na granicy dwóch prowincji: Równin Podlasko-Białoruskich i Nizin Środkowo-Polskich. Część wschodnia (zasadnicza) wchodzi w skład Wysoczyzny Kolneńskiej, natomiast część zachodnia (niewielka), stanowi fragment Równiny Kurpiowskiej.