ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Hajnowski

Gmina Narewka położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Od wschodu granica państwa oddziela ją od Białorusi. Od południa gmina Narewka graniczy z gminą Białowieża, od południowego zachodu - z gminą Hajnówka, od zachodu - z gminą Narew, a od północy - z gminą Michałowo. W północnej części gminy znajduje się zbiornik wodny Siemianówka, o powierzchni 3250 ha, który jest zaliczany do jednego z największych akwenów w kraju. Stanowi on dużą atrakcję turystyczną, a także atrakcję dla wędkarzy i uprawiających sporty wodne. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 33948 ha (339 km2). Liczy ona 23 sołectwa.


 

Gmina Narew zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie hajnowskim. Cały powiat hajnowski położony jest w niezwykle malowniczej części województwa podlaskiego, na terenie najzdrowszego ekologicznie obszaru określanego jako „Zielone Płuca Polski”. Sercem Powiatu jest Puszcza Białowieska – jeden z najpiękniejszych, najcenniejszych i najstarszych kompleksów leśnych w Europie. Puszcza Białowieska zajmuje ponad 1/3 powierzchni powiatu hajnowskiego. W granicach Gminy Narew lasy Puszczy Białowieskiej zajmują 2963ha.


 

Tereny gminy wyróżniają szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Lasy wschodniej części obszaru gminy stanowią łączność z Puszczą Białowieską. Gmina położona jest na styku kultur ukraińskiej, polskiej i białoruskiej. Ta różnorodność przejawia się w folklorze, architekturze i wyznaniu religijnym lokalnej społeczności. Siedzibą administracyjną jest miasto Kleszczele.


 

Gmina Dubicze Cerkiewne położona przy Puszczy Białowieskiej w obszarze krajobrazu chronionego o wysokich walorach turystycznych i krajobrazowych obejmującym tereny ekologicznie czyste, jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Puszczy Białowieskiej. Jest to prawdziwy raj dla miłośników kontaktu z naturą. Turystyka stanowi istotną szansę rozwoju gminy. Zalew na rzece Orlanka, Nieskażona przyroda - rozległe lasy, czyste powietrze, brak przemysłu są atutami, dzięki którym gmina jest doskonałym miejscem do wypoczynku.


 

Gmina Czyże położona jest na Nizinie Podlaskiej, w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego. Od wschodu graniczy z Gminą Hajnówka, od południowego - wschodu z Gminą Dubicze Cerkiewne, od południowego - zachodu z Gminą Orla, od północy z Gminą Narew i od zachodu z Gminą Bielsk Podlaski. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 134,20 km2 i zamieszkiwana jest przez 2662 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 32 osoby na 1 km2, wobec 61 osób w województwie podlaskim i 33 w powiecie hajnowskim. Sieć osadniczą w gminie tworzą 21 miejscowości wiejskie, wchodzące w skład 18 sołectw.


 

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w prowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskiej w Makroregionie Niziny Północnopodlaskiej oraz Mezoregionie Równiny Bielskiej. Gmina Czeremcha położona jest w południowej części województwa podlaskiego. Od południowego zachodu graniczy z gminą Nurzec Stacja, od zachodu z gminą Milejczyce, od północy z gminą Kleszczele, a od południowego wschodu granicę gminy stanowi granica Państwa. Gmina Czeremcha administracyjnie należy do powiatu Hajnówka. W 1560 roku został dokonany pomiar włóczny wsi: Dobra Woda - 60 włók, Trubianka - 25, Nurzec - Czeremcha - 59, Kośna - 42.(1 włóka - 16,7 ha).


 

Miejscowość położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Białowieża, nad Narewką, o charakterze małomiasteczkowym. Wieś jest siedzibą gminy Białowieża oraz Białowieskiego Parku Narodowego, obejmującego 17% polskiej części Puszczy Białowieskiej.W Białowieży znajduje się Białowieska Stacja Geobotaniczna, początkowo Polskiej Akademii Nauk, obecnie Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie międzywojennym gminę Białowieży zamieszkiwało około 9500 osób.