ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Grajewski

Gmina Grajewo położona jest w zachodniej części Województwa Podlaskiego. Graniczy z gminami: Szczuczyn, Wąsosz, Radziłów, Goniądz, Rajgród, miastem Grajewo i gminą Prostki położoną w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W podziale fizyczno – geograficznym Polski obszar Gminy Grajewo położony jest w mezoregionie Wysoczyzny Kolneńskiej i Kotliny Biebrzańskiej wchodzących w skład makroregionu Niziny Północnopodlaskiej oraz pojezierza Ełckiego, stanowiącego część Pojezierza Mazurskiego.


 

Ziemia wąsoska to szczególny teren o specyficznej historii i kulturze. Na przestrzeni dziejów znajdowała się zawsze na krańcach organizmów państwowych i administracyjnych. Krzyżowały się tu wpływy kulturowe Rusi, Prus i Mazowsza. Na ziemiach tych pozostały również nazwy pojaćwińskie po pogromie Jaćwingów w XIII wieku . Od najdawniejszych czasów przebiegały tędy ważne szlaki handlowe łączące Mazowsze z Rusią, Prusami i Litwą. Region w ciągu czterech wieków, aż trzykrotnie zmieniał przynależność państwową i trzy razy przynależność administracyjną.


 

Gmina Szczuczyn to gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. O powierzchni 115,72 km² i liczbie ludności 6717 (dane za 2004 rok). Na terenie miasta i gminy dominuje produkcja rolna, na terenie miasta rozwija się handel detaliczny i drobny przemysł w zakresie obróbki drewna. Istnieje również Spółdzielnia Inwalidów produkująca mydło i chemię gospodarczą. Miasto wyposażone jest w infrastrukturę techniczną w zakresie sieci wodociągowej, telefonicznej, częściowo kanalizacji sanitarnej. Brak jest natomiast sieci gazowej miejskiej. Na terenie miasta i gminy znajdują się korzystnie położone tereny predysponowane do lokalizacji inwestycji terenochronnych.


 

Gmina Rajgród to gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim. Siedziba gminy to Rajgród. Powierzchnia miny to 207,16 km² a liczna ludności 5615 (dane za rok 2004). Gmina Rajgród ma charakter rolniczo-turystyczny. Jezioro Rajgrodzkie o powierzchni 1514 ha, a także jeziora: Dreństwo i Tajno, bezpośrednie sąsiedztwo z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, a zwłaszcza unikalnym kompleksem bagienno-torfowym Czerwonego Bagna, kompleks leśny - to wybitne walory przyrodnicze i turystyczne. Nad jeziorami znajduje się 10 ośrodków wczasowych. W gminie rozwija się agroturystyka.


 

Dawne miasto, obecnie wieś, w powiecie grajewskim, leży przy ujściu rzeki Słuczy i Wissy w południowo-wschodniej części powiatu, w odległości 27 km od Grajewa. W przeszłości Radziłów był znacznym miastem, siedzibą sądu ziemskiego istniejącego od 1548 r. do III rozbioru. Do obecnych czasów zachował miejskie rozplanowanie z dużym rynkiem jako ośrodkiem zabudowy.