ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Białostocki

Gmina Zawady to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.


 

Gmina Zabłudów jest położona w województwie podlaskim (powiecie białostockim) na południowy wschód od Białegostoku w obszarze tzw. „Zielonych Płuc Polski”. Miastem gminnym gdzie znajdują się ważniejsze urzędy i władze jest Zabłudów. Osada Zabłudów uzyskała prawa miejskie w 1553r. na mocy przywileju króla Zygmunta Starego. Na terenie gminy znajdują się malownicze tereny nadnarwiańskie, w okolicach wsi Ciełuszki i Kaniuki, które rekomendowane są jako tereny rekreacyjne dla amatorów zdrowego i relaksowego wypoczynku. Graniczy z gminami: Supraśl, Gródek, Michałowo, Narew, Bielsk Podlaski, Juchnowiec Kościelny i Białystok.


 

Gmina Wasilków liczy 12 698 mieszkańców zamieszkujących w 18 miejscowościach wchodzących w skład 10 sołectw. Miasto Wasilków zamieszkuje 8.808 mieszkańców – liczba ta w ostatnich latach szybko rośnie. Tereny gminy obejmują powierzchnię 127,3 km2, granicząc na południu bezpośrednio z miastem Białystok. Znaczną część terenu stanowią lasy oraz użytki zielone wchodzące w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i jego otuliny, zajmujących ponad 80% powierzchni.


 

Tykocin (łac. Tykociensis, heb. Tiktin, Tyktin, Tuktin, Tikoczin, Tykoczyn) – miasto w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tykocin, w Kotlinie Biebrzańskiej, nad Narwią, na zachód od Białegostoku. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. białostockiego. Tykocin jest miastem, gdzie przebywali wielokrotnie w latach ubiegłych królowie oraz książęta polscy . Jest to obecnie jedno z najbardziej turystycznych miejsc na Podlasiu, odwiedzanych przez ludzi z całej Polski oraz z zagranicy. Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 1905 mieszkańców.


 

Gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. Zajmuje powierzchnie 76,6 km². Gminę zamieszkuje 2059 osób. Sąsiaduje z gminami Juchnowiec Kościelny, Łapy, Poświętne, Turośń Kościelna, Wyszki.


 

Supraśl to położony w centrum Puszczy Knyszyńskiej niezwykły zakątek Podlasia. Miasto o barwnej 500-letniej historii, której świadectwem są liczne zabytki architektoniczne. Obecnie ze względu na swoje położenie oraz zaplecze naukowe jest postrzegany jako ośrodek turystyczno-kulturalny i edukacyjny w regionie. Jest to miejsce, gdzie można nie tylko wypocząć, ale także miło spędzić czas o każdej porze roku.


 

Gmina Poświętne jest jedną z najmniejszych gmin w województwie podlaskim i obejmuje obszar 114 km, co stanowi 3,8 % powierzchni powiatu białostockiego a 0,56 % powierzchni województwa podlaskiego. Znajduje się w południowo - zachodniej części województwa podlaskiego w powiecie białostockim ziemskim, na granicy z powiatem wysokomazowieckim i bielskim. Od północy sąsiaduje z gminą Łapy, od północnego wschodu z gminą Suraż, od wschodu i południowego wschodu z gminą Wyszki, od południa z gminą Brańsk, od zachodu i południowego zachodu z gminą Nowe Piekuty, a od północnego zachodu z gminą Sokoły.


 

Gmina Michałowo o powierzchni 40 919 ha zajmuje środkowowschodnią część województwa podlaskiego. Od wschodu graniczy z Białorusią. Na jej obszarze znajduje się 76 miejscowości, w tym 36 sołectw. Gmina liczy 8328 osób, z czego 3621 mieszka w Michałowie. Michałowo to gmina typowo rolnicza. Rolnictwo gminy jest zbliżone poziomem do pozostałych obszarów województwa. Słabe gleby zajmują ponad 64% gruntów ornych. Obecnie najlepiej rozwija się przemysł drzewny, torfowy (od 1967 r.), z którym związana jest lokalizacja jednej z największych w skali kraju kopalni odkrywkowej torfu. Z uwagi na warunki przyrodnicze: faunę, florę, ukształtowanie terenu oraz zabytki, gmina jest atrakcyjna turystycznie.


 

Gmina Łapy położona jest we wschodniej części Polski. W układzie administracyjnym znajduje się w środkowym fragmencie województwa podlaskiego. Gmina należy do powiatu białostockiego, leży na jego zachodniej granicy, sąsiadując bezpośrednio z powiatem wysokomazowieckim. Powierzchnia gminy stanowi 12757ha, z czego 56,23% to użytki rolne, a 14,39% lasy. Obszar gminy charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem przekształcenia środowiska. Część gminy Łapy leży na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego. Stanowi ona także „cząstkę” Zielonych Płuc Polski. Na terenie gminy znajduje się 2451 ha parku narodowego stanowiąc 19,2% powierzchni gminy. Wraz z otuliną (4500 ha) stanowi aż 35,27% powierzchni gminy.


 

Gmina Juchnowiec Kościelny leży w południowej części powiatu białostockiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Białystok, na obszarze Zielonych Płuc Polski i mezoregionów: Doliny Górnej Narwi i Wysoczyzny Białostockiej. Na terenie gminy przeważają obszary równinne, częściowo zalesione. Największe skupisko leśne znajduje się w północnej części gminy. Są to lasy ochronne miasta Białystok. Informacje na stronie: http://region.e-podlasie.pl/gminy/juchnowiec_koscielny.html