ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Gminy    Powiat Augustowski

Gmina Sztabin położona jest w powiecie augustowskim województwa podlaskiego. Zajmuje powierzchnię 361,80 km2, zamieszkują ją 5824 osoby (2005r.) w 39 sołectwach (40 wsiach). Gmina ma charakter typowo rolniczy. W gminie zarejestrowanych jest 1083 gospodarstw rolnych o średniej pow. 20,1 ha. Ponad 14500 ha pow. gminy zajmują lasy, które są pozostałościami po dawnych kompleksach Puszczy Krasnybór i Jaminy, oraz po części Puszczy Augustowskiej.


 

Gmina Płaska położona jest w rejonie przygranicznym północno - wschodniej części kraju w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, na wschodniej granicy funkcjonalnego obszaru Zielonych Płuc Polski. Wg podziału fizyczno-geograficznego Polski teren gminy położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Równiny Augustowskiej, wchodzącej w skład Pojezierza Litewskiego oraz Kotliny Biebrzańskiej, wchodzącej w skład Niziny Północnopodlaskiej.


 

Gmina Nowinka to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. Siedziba gminy to Nowinka. Gmina Nowinka położona jest w północnej części województwa podlaskiego w powiecie augustowskim, w sąsiedztwie granicy wschodniej w pobliżu przejścia granicznego Budzisko i Ogrodniki. Gminę przecina droga krajowa Nr 8, łącząca stolicę Warszawę z północno - wschodnią rubieżą kraju. Gmina ma charakter turystyczno - rolniczy, obejmuje tereny o wybitnych walorach przyrodniczych i krajoznawczych (liczne czyste jeziora - Wigry, Blizno, Busznica, Długie, Blizienko, Krusznik, Tobołowo). Dla prawie 3 tysięcy mieszkańców podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo i leśnictwo oraz coraz częściej agroturystyka.


 

Gmina Lipsk położona jest w rejonie przygranicznym północno – wschodniej części kraju w województwie podlaskim. Na północy sąsiaduje z gminą Płaska, od zachodu z gminą Sztabin, od południa z gminami Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór, na wschodzie graniczy z Białorusią. Pod względem fizyczno - geograficznym obszar gminy położony jest w obrębie mikroregionu Kotliny Biebrzańskiej, w skład, której na obszarze gminy wchodzą również Poziom Sztabińsko - Wołkuszański i Wzgórza Lipskie.


 

Gmina Bargłów Kościelny położona jest w województwie podlaskim, powiecie augustowskim. Powierzchnia gminy wynosi 18.751 ha, z czego 2.523 ha stanowią kompleksy leśne. Wody zajmują 871 ha. Gminę zamieszkuje ok. 6,5 tys. osób. Gmina znajduje się na terenie Zielonych Płuc Polski.


 

Gmina Augustów mieści się na Równinie Augustowskiej. Jej siedzibą jest miasto Augustów. Wchodzące w skład gminy wsie otaczają Augustów. Odległość do miasta od najdalej położonych miejscowości nie przekracza 12 kilometrów. Granice gminy w obecnej formie ukształtowały się w 1973 roku. Jest to typowo rolnicza gmina, brakuje dużego przemysłu. Rozwija się jedynie drobna działalność gospodarcza. Gmina posiada bardzo dobre warunki naturalne sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego i turystyki. Szansą dla rolnictwa jest doskonale zachowane środowisko oraz pielęgnowana w wielu gospodarstwach tradycyjna kultura rolna.