ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Charakterystyka obszaru    Puszcza Białowieska

Do obszaru tego zaliczone zostały: cała polska część Puszczy Białowieskiej oraz Puszcza Ladzka, a także znajdujące się na ich granicy miejscowości "puszczańskie", czerpiące niegdyś, a niektóre do tej pory, korzyści z tak dogodnej lokalizacji. Puszcza Białowieska znana jest wszystkim, a ze względu na swoją unikatowość w skali globu została uznana za obiekt godny umieszczenia na liście Swiatowego Dziedzctwa UNESCO. Jest celem wielu wypraw turystycznych z kraju i zagranicy, czasem wręcz jest pierwszym skojarzeniem na hasło "Podlasie", a słowo "żubr" nieodłącznie wiąże się z pojęciem Puszcza Białowieska.