ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Charakterystyka obszaru    Ziemia Augustowska i Sejneńska

Obszar łączony bardzo często z Suwalszczyzną. Istnieją jednak przesłanki do rozdzielenia tych terenów: po pierwsze - ziemie te, a szczególnie część sejneńska, są domem litewskiej mniejszości narodowej, w niektórych miejscowościach stanowiącej znakomitą większość mieszkańców. Po drugie, ukształtowanie terenu, mimo iż stworzone przez ten sam lodowiec, różni się nieco od krajobrazu niemal przedgórskiego Suwalszczyzny - tutaj dominują szerokie równiny sandrowe, na których rozsiadła się Puszcza Augustowska.


 

Obszar ten pokrywa się prawie całkowicie z powiatami: augustowskim i sejneńskim