ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Galerie

ul. Waryńskiego 24a 15 – 461 Białystok tel. 085/651 – 76 – 70


 

Tykociński Dom Kultury, ul.11 Listopada 8, Tykocin , Tel. 607-657-800, www.galeriatykocin.art.pl


 

Ul. Sienkiewicza 14 15 – 092 Białystok Tel. 085/743 – 60 – 38


 

ul. Św. Rocha 6 lok. 4, Białystok , Tel. 085/746 – 06 – 54


 

Białystok, ul. Stołeczna 4/2, tel. 85 746-01-88


 

Ul. Legionowa 5 , 15 – 281 Białystok , Tel.085/742 – 15 – 15


 

15-062 Białystok, ul. Warszawska 25, tel. (0-85) 732-77-29


 

Stary Rynek, 18-400 Łomża, tel. 086/ 216 20 93 lub 086/216 32 26


 

ul. Mickiewicza 2, 15 – 222 Białystok, Tel.085/742-03-53 lub 085/742-85-60


 

Knyszyński Ośrodek Kultury, 19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39, tel. 085 7279997, 085 7279998, http://www.knyszyn.pl/asp/start.asp?page=artykul&tytul=Kultura&dzial=Kultura&strona=1&nr=353