ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Co warto zobaczyć    Zabytki

Aleksandrowo (pow. sejneński)

Zabytkowa zagroda nr 26 z pocz. XX w: dom, drewn.,budynek inwentarski, stodoła, piwnica

 

Zabytkowa cerkiew prawosławna filialna p.w. Podwyższenia Krzyża Św. z 1914 wzniesiona z cegieł pochodzących z rozebranego klasztoru reformatów w pobliskich Boćkach. Zespół dworski z 2 poł. XIX w.: dwór, mur.-drewn., drewniana oficyna i spichrz, http://www.gminabocki.pl/5401/5422.html


 

Arbasy (pow. siemiatycki)

Kapliczka przydrożna, k. XVII, park, młyn wodny z 1909 r.

 

Augustowo (pow. bielski)

Cerkiew pw. św. Jana Teologa z1870 r., cmentarz wojskowy z czasów II wojny światowej

 

'Letnia stolica Polski', uzdrowisko, http://www.augustow.pl/


 

Wieś z pocz. XVIIw. dawne dobra królewskie klucza kumialskiego. Dobrze zachowane grodzisko średniowieczne, z widocznymi wałami, także podgrodzia. Wiatrak holender z 1930


 

Babańce (pow. sejneński)

Zabytkowy drewniany dom nr 17 z 1920 r., zagroda nr 18, pocz. XX

 

Baciki Średnie (pow. siemiatycki)

Park dworski, XIX/XX z murowanym dworem z pocz. XX w, przed II wojną św. własność rodziny Ciecierskich, folwark, drewniana kaplica, obora, garaż

 

Baciuty (pow. białostocki)

Kapliczka gr.-kat., obecnie prawosławna p.w. św. Barbary, koniec XVIII w.

 

Bakałarzewo (pow. suwalski)

Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła, 1936, cmentarz par. rzym.-kat., cmentarz żydowski