ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Co warto zobaczyć

Niesamowita historia charyzmatycznego proroka Eliasza Klimowicza, uznanego przez miejscową ludność za świętego, który odwróciwszy się od religii prawosławnej, stworzył własną i zamierzał zbudować nową stolicę świata na polanie w Puszczy Knyszyńskiej...


 

Białowieski Park Narodowy jest jednym z ważniejszych obiektów na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. To tu, w jedynej w Europie puszczy pierwotnej odtworzono hodowlę żubrów. Można je zobaczyć w Rezerwacie Pokazowym, wraz z ich krewniakami żubroniami oraz innymi zwierzętami.


 

Turystyka przyrodnicza na Podlasiu rozwija się przede wszystkimna obszarach chronionych - parkach narodowych i krajobrazowych, gdzie istnieją wspomagające ją elementy infrastruktury w postaci muzeów, sal wystawowych, ścieżek dydaktycznych, ośrodków edukacji ekologicznej i innych. Uprawiana jest zarówno przez turystów indywidualnych, jak i zorganizowane grupy obsługiwane przez wyspecjalizowane biura turystyki przyrodniczej oraz pracowników parków narodowych i krajobrazowych. Turyści o zainteresowaniach ornitologicznych stanowią największą grupę zwiedzających tereny bagienne na Podlasiu. Preferowane formy turystyki przyrodniczej to obserwacje ptaków i innych zwierząt w ich środowisku naturalnym, foto-safari oraz wyprawy zapoznające turystów z najciekawszymi zbiorowiskami roślinnymi i krajobrazami określonego terenu.