ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Co warto zobaczyć

TURYSTYCZNE 'HITY' PODLASIA

Podlasie słynie przede wszystkim z walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Jest to jednak także region o przebogatej historii, w której ziemie te na przemian zamieszkiwały różne ludy. Tę mozaikę etniczną widać do dziś, a wpływy wielu kultur ukształtowały najcenniejsze zabytki materialne na Podlasiu.

 

Dzięki kamerom zainstalowanym przy drogach lub w miastach, można zobaczyć jaka jest aktualnie pogoda i jak wyglada aura.


 

Miasto wojewódzkie liczące ok. 290 tys. mieszkańców. Leży nad rzeką Białą, a jego początki sięgają połowy XV w. Czasy swej świetności (wiek XVIII) zawdzięcza rodowi Branickich, którzy przenieśli główną siedzibę swoich dóbr z Branic pod Krakowem do Białegostoku. Dzięki wspaniałej rezydencji magnackiej, nie ustępującej świetnością największym pałacom Europy, zyskał miano "Wersalu Podlasia".


 

Zapraszamy do jednego z najstarszych miast na Podlasiu (prawa miejskie w 1425 r.), do miasta, które Agnieszka Osiecka nazywała 'miasteczkiem-bajeczką', miasta, którego oblicze ukształtowało wielowiekowe współistnienie ludności żydowskiej i chrześcijańskiej, do miasta wreszcie, które dzięki barokowej przebudowie w połowie XVIII w. stało się reprezantycyjnym miastem o imponującej, rozplanowanej z wielkim rozmachem, koncepcji przestrzennej.


 

Największy i najważniejszy zabytkowy obiekt Biebrzańskiego Parku Narodowego, twiedza zbudowana na rozkaz carski pod koniec XIX wieku, doskonale wykorzystująca obronne walory bagien biebrzańskich.


 

Trasa Puchły/Soce/Trześcianka - Miłośnicy pięknej drewnianej architektury obejrzą w tych miejscowościach wiele domów z bogato zdobionymi okiennicami, narożnikami oraz zabytkowych drewnianych cerkwi, kaplic prawosławnych, krzyży przydrożnych.


 

Mieszanka etniczna kresów wschodnich od zawsze przyciągała ludzi zafascynowanych przenikaniem się kultur, współpracą ale także konfliktami wynikającymi z odmienności współmieszkańców terenów obecnego woj. podlaskiego.