ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Co warto zobaczyć

TURYSTYCZNE 'HITY' PODLASIA

Podlasie słynie przede wszystkim z walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Jest to jednak także region o przebogatej historii, w której ziemie te na przemian zamieszkiwały różne ludy. Tę mozaikę etniczną widać do dziś, a wpływy wielu kultur ukształtowały najcenniejsze zabytki materialne na Podlasiu.

 

Rzecz unikatowa w skali całego kraju: na Podlasiu odnajdziecie Państwo niezwykłą mieszankę tradycji i religii, w tym ślady szczególnie ciekawej kulturowo społeczności polskich Tatarów. W dwóch tatarskich wioskach, Bohonikach i Kruszynianach, istnieją jedyne drewniane meczety w Polsce, pochodzące z XVIII i XIX w. Świątynie te oraz znajdujące się w wioskach cmentarze muzułmańskie (mizary), są duchowymi i kulturalnymi centrami odradzającej się w ostatnim czasie "Tatarszczyzny".


 

Zapraszamy do jednego z najstarszych miast na Podlasiu (prawa miejskie w 1425 r.), do miasta, które Agnieszka Osiecka nazywała 'miasteczkiem-bajeczką', miasta, którego oblicze ukształtowało wielowiekowe współistnienie ludności żydowskiej i chrześcijańskiej, do miasta wreszcie, które dzięki barokowej przebudowie w połowie XVIII w. stało się reprezantycyjnym miastem o imponującej, rozplanowanej z wielkim rozmachem, koncepcji przestrzennej.


 

Niesamowita historia charyzmatycznego proroka Eliasza Klimowicza, uznanego przez miejscową ludność za świętego, który odwróciwszy się od religii prawosławnej, stworzył własną i zamierzał zbudować nową stolicę świata na polanie w Puszczy Knyszyńskiej...


 

Jest to dla wyznawców prawosławia najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Polsce. U stóp góry znajduje się cudowne źródełko, a na jej porośniętym sosnami szczycie stoi cerkiew otoczona niezliczoną ilością krzyży przynoszonych każdego roku przez pielgrzymów. Obecna cerkiew jest rekonstrukcją świątyni spalonej w 1990.


 

Mieszanka etniczna kresów wschodnich od zawsze przyciągała ludzi zafascynowanych przenikaniem się kultur, współpracą ale także konfliktami wynikającymi z odmienności współmieszkańców terenów obecnego woj. podlaskiego.