ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Co warto zobaczyć

TURYSTYCZNE 'HITY' PODLASIA

Podlasie słynie przede wszystkim z walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Jest to jednak także region o przebogatej historii, w której ziemie te na przemian zamieszkiwały różne ludy. Tę mozaikę etniczną widać do dziś, a wpływy wielu kultur ukształtowały najcenniejsze zabytki materialne na Podlasiu.

 

Miasto wojewódzkie liczące ok. 290 tys. mieszkańców. Leży nad rzeką Białą, a jego początki sięgają połowy XV w. Czasy swej świetności (wiek XVIII) zawdzięcza rodowi Branickich, którzy przenieśli główną siedzibę swoich dóbr z Branic pod Krakowem do Białegostoku. Dzięki wspaniałej rezydencji magnackiej, nie ustępującej świetnością największym pałacom Europy, zyskał miano "Wersalu Podlasia".


 

Rzecz unikatowa w skali całego kraju: na Podlasiu odnajdziecie Państwo niezwykłą mieszankę tradycji i religii, w tym ślady szczególnie ciekawej kulturowo społeczności polskich Tatarów. W dwóch tatarskich wioskach, Bohonikach i Kruszynianach, istnieją jedyne drewniane meczety w Polsce, pochodzące z XVIII i XIX w. Świątynie te oraz znajdujące się w wioskach cmentarze muzułmańskie (mizary), są duchowymi i kulturalnymi centrami odradzającej się w ostatnim czasie "Tatarszczyzny".


 

Zapraszamy do jednego z najstarszych miast na Podlasiu (prawa miejskie w 1425 r.), do miasta, które Agnieszka Osiecka nazywała 'miasteczkiem-bajeczką', miasta, którego oblicze ukształtowało wielowiekowe współistnienie ludności żydowskiej i chrześcijańskiej, do miasta wreszcie, które dzięki barokowej przebudowie w połowie XVIII w. stało się reprezantycyjnym miastem o imponującej, rozplanowanej z wielkim rozmachem, koncepcji przestrzennej.


 

Niesamowita historia charyzmatycznego proroka Eliasza Klimowicza, uznanego przez miejscową ludność za świętego, który odwróciwszy się od religii prawosławnej, stworzył własną i zamierzał zbudować nową stolicę świata na polanie w Puszczy Knyszyńskiej...


 

Białowieski Park Narodowy jest jednym z ważniejszych obiektów na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. To tu, w jedynej w Europie puszczy pierwotnej odtworzono hodowlę żubrów. Można je zobaczyć w Rezerwacie Pokazowym, wraz z ich krewniakami żubroniami oraz innymi zwierzętami.


 

Od lat dwudziestych XX w. miasto cieszy się, zasłużenie, mianem 'letniej stolicy Polski'. Dzięki swoim niezwykłym walorom krajobrazowym i uzdrowiskowym oraz bogatej ofercie turystycznej przyciąga corocznie niezliczone rzesze turystów z kraju i zagranicy. Dodatkową atrakcją jest unikalny na skalę europejską Kanał Agustowski, przebiegający przez miasto, cud myśli technicznej z pierwszej połowy XIX w.


 

Największy i najważniejszy zabytkowy obiekt Biebrzańskiego Parku Narodowego, twiedza zbudowana na rozkaz carski pod koniec XIX wieku, doskonale wykorzystująca obronne walory bagien biebrzańskich.


 

Nie każdy wie, iż Drohiczyn jest jednym z czterech miast o tradycji grodów koronacyjnych w Polsce. Najstarszym jest oczywiście Gniezno, ale Kraków jest dopiero na trzecim miejscu, wyprzedza go właśnie Drohiczyn, dziś - senna miejscowość nad Bugiem, a niegdyś - prężny ośrodek handlowy, siedziba sądów ziemskich i grodzkich, stolica województwa i ważna placówka Komisji Edukacji Narodowej.


 

Trasa Puchły/Soce/Trześcianka - Miłośnicy pięknej drewnianej architektury obejrzą w tych miejscowościach wiele domów z bogato zdobionymi okiennicami, narożnikami oraz zabytkowych drewnianych cerkwi, kaplic prawosławnych, krzyży przydrożnych.