ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Co warto zobaczyć

TURYSTYCZNE 'HITY' PODLASIA

Podlasie słynie przede wszystkim z walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Jest to jednak także region o przebogatej historii, w której ziemie te na przemian zamieszkiwały różne ludy. Tę mozaikę etniczną widać do dziś, a wpływy wielu kultur ukształtowały najcenniejsze zabytki materialne na Podlasiu.

 

Dzięki kamerom zainstalowanym przy drogach lub w miastach, można zobaczyć jaka jest aktualnie pogoda i jak wyglada aura.


 

Miasto wojewódzkie liczące ok. 290 tys. mieszkańców. Leży nad rzeką Białą, a jego początki sięgają połowy XV w. Czasy swej świetności (wiek XVIII) zawdzięcza rodowi Branickich, którzy przenieśli główną siedzibę swoich dóbr z Branic pod Krakowem do Białegostoku. Dzięki wspaniałej rezydencji magnackiej, nie ustępującej świetnością największym pałacom Europy, zyskał miano "Wersalu Podlasia".


 

Rzecz unikatowa w skali całego kraju: na Podlasiu odnajdziecie Państwo niezwykłą mieszankę tradycji i religii, w tym ślady szczególnie ciekawej kulturowo społeczności polskich Tatarów. W dwóch tatarskich wioskach, Bohonikach i Kruszynianach, istnieją jedyne drewniane meczety w Polsce, pochodzące z XVIII i XIX w. Świątynie te oraz znajdujące się w wioskach cmentarze muzułmańskie (mizary), są duchowymi i kulturalnymi centrami odradzającej się w ostatnim czasie "Tatarszczyzny".


 

Zapraszamy do jednego z najstarszych miast na Podlasiu (prawa miejskie w 1425 r.), do miasta, które Agnieszka Osiecka nazywała 'miasteczkiem-bajeczką', miasta, którego oblicze ukształtowało wielowiekowe współistnienie ludności żydowskiej i chrześcijańskiej, do miasta wreszcie, które dzięki barokowej przebudowie w połowie XVIII w. stało się reprezantycyjnym miastem o imponującej, rozplanowanej z wielkim rozmachem, koncepcji przestrzennej.


 

Niesamowita historia charyzmatycznego proroka Eliasza Klimowicza, uznanego przez miejscową ludność za świętego, który odwróciwszy się od religii prawosławnej, stworzył własną i zamierzał zbudować nową stolicę świata na polanie w Puszczy Knyszyńskiej...


 

Białowieski Park Narodowy jest jednym z ważniejszych obiektów na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. To tu, w jedynej w Europie puszczy pierwotnej odtworzono hodowlę żubrów. Można je zobaczyć w Rezerwacie Pokazowym, wraz z ich krewniakami żubroniami oraz innymi zwierzętami.


 

Od lat dwudziestych XX w. miasto cieszy się, zasłużenie, mianem 'letniej stolicy Polski'. Dzięki swoim niezwykłym walorom krajobrazowym i uzdrowiskowym oraz bogatej ofercie turystycznej przyciąga corocznie niezliczone rzesze turystów z kraju i zagranicy. Dodatkową atrakcją jest unikalny na skalę europejską Kanał Agustowski, przebiegający przez miasto, cud myśli technicznej z pierwszej połowy XIX w.


 

Największy i najważniejszy zabytkowy obiekt Biebrzańskiego Parku Narodowego, twiedza zbudowana na rozkaz carski pod koniec XIX wieku, doskonale wykorzystująca obronne walory bagien biebrzańskich.


 

Kto był tutaj choć raz, dobrze rozumie skąd wzięło się określenie „Suwalszczyzna – kraina jak baśń”. Polodowcowy krajobraz z doliną rzeki Szeszupy, licznymi głazami narzutowymi i oczkami jeziorek to tylko część atrakcji widocznych z Cisowej Góry, najwyższego punktu parku.