ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Gastronomia

Szczególnym zainteresowaniem wśród turystów odwiedzających województwo podlaskie cieszy się regionalna, tradycyjna kuchnia. Nic dziwnego, gdyż kuchnia ta, bazująca na przepisach przodków i kultywująca dawne tradycje, jest 'swojska' i smaczna, choć, jak twierdzą niektórzy, nieco tłusta i 'ciężka'. Jej specyfika wiąże się przede wszystkim z rodzajem stosowanych produktów (a są to przeważnie rodzime warzywa - z królem ziemniakiem na czele, świeże produkty mleczne i mięsa) oraz z tradycją ich przyrządzania (wynikającą z mieszanki kultur i narodowości zamieszkujących Podlasie). Wytwarzanie regionalnych przysmaków daje możliwość zarobku rolnikom i przyczynia sie do rozwoju obszarów wiejskich. Wspomaga także działania zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. Zapraszamy na Podlasie - do krainy różnorodnych smaków!


 

Na mocy Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz.68), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi Listę Produktów Tradycyjnych. Utworzenie tej listy ma na celu promocję oraz upowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami. Wpisane produkty podzielone są na następujące kategorie: sery i inne produkty mleczne, mięso świeże oraz produkty mięsne, przetwory rybołówstwa (w tym ryby), orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie), wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze (masło, margaryna, itp.), miody, gotowe dania i potrawy, napoje (alkoholowe i bezalkoholowe), inne produkty.


 

Stan na 23 sierpnia 2006 - o tej pory 31 produktów z Podlasia cieszy się mianem tradycyjnych.


 

Podlaski Urząd Marszałkowski wspiera wytwórców żywności, zachęcając ich do starań o otrzymanie certyfikatu czy też udziału w różnorodnych konkursach. Jednym z nich był projekt „Promocja turystyczna regionu przygranicznego z wykorzystaniem tradycyjnych potraw kulinarnych”. W jego efekcie wydana została publikacja „Od kartacza do sękacza. Wędrówki kulinarne po Podlasiu” (wraz z płytą CD).