ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Szlaki turystyczne    samochodowe

107 km, południowo-wschodnia część woj. podlaskiego, okolice Puszczy Białowieskiej.


 

2 dniowy szlak prowadzący z Białegostoku na południe woj. podlaskiego.


 

5 dniowy szlak samochodowy, rozpoczynający się na południu województwa nad Bugiem, a kończący na północy w Suwalskim Parku Krajobrazowym.


 

W założeniu pomysłodawców - Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - głównym celem tego szlaku jest ochrona najciekawszych pracowni i ośrodków twórczości ludowej, a także udostępnienie rękodzieła turystom i miłośnikom sztuki ludowej. Szlak powstał w 1994 roku. Obejmuje warsztaty rękodzielnicze wzdłuż skraju Puszczy Knyszyńskiej: pracownie garncarskie oraz kowala w Czarnej Wsi Kościelnej, warsztat tradycyjnego wyrobu drewnianych łyżek w Zamczysku, pracownie tkactwa dwuosnowowego w Janowie i okolicznych wsiach: Wasilówka i Nowokolno, pracownię rzeźbiarza ludowego w Sokółce. Poszczególni twórcy oferują pokazy wyrobu oraz powstałe tradycyjne wyroby, jak również i naukę zawodu. Pracownie zwiedzać można od poniedziałku do soboty, po telefonicznym uzgodnieniu.