ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Szlaki turystyczne    piesze

Turystyka piesza jest interesującą formą, która wznakomity sposób łączy w sobie takie typy turystyki jak przyrodnicza, kulturowa i agroturystyka. Uprawiana jest głównie przez turystów indywidualnych i grupy młodzieżowe. Turystyce pieszej służy dobrze rozwinięta sieć znakowanych szlaków turystycznych w regionie, których jest około 100, a także istniejące schroniska młodzieżowe i pola biwakowe oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne. Najwięcej pieszych szlaków turystycznych wytyczonych jest w Puszczy Knyszyńskiej i północnej części województwa.


 

Niewiele osób wie o tym, że piaszczyste wydmy to nie tylko atrakcja wybrzeża morskiego, ale również nizinnych dolin rzecznych. Można sie o tym przekonać na ścieżce turystycznej „Nadnarwiańskie wydmy” w Gminie Rutki.


 

Każdy był lub przynajmniej słyszał o Górze Strękowej, skąd roztacza się zapierający dech w piersiach widok na dolinę Narwi i Biebrzy. „Brama na Bagna" zaprasza na nową ścieżkę przyrodniczą „Meandrami Narwi” w Gminie Zawady, w połowie drogi między Białymstokiem a Łomżą, na pograniczu Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego.


 

Szlak daje możliwość poznania tzw. 'polskiego Orientu', czyli miejscowości związanych z 300-letnią historią osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich, w tym obejrzenia jedynych w Polsce drewnianych meczetów pochodzących z XVIII i XIX w. Oprócz kultury islamu na szlaku napotkamy ślady innych kultur i religii, od wieków współtworzących ten rejon Podlasia.


 

Trasa szlaku łączy walory przyrodniczo-krajobrazowe z historyczno-kulturowymi, prowadząc przez dolinę środkowej Narwi, Narwiański Park Narodowy-historyczne  pogranicze Podlasia i Mazowsza. Umożliwia również poznanie miejsc związanych z postacią Zygmunta Glogera-wybitnego, podlaskiego historyka, archeologa, etnografa, krajoznawcy, jednego z założycieli i pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, autora 'Encyklopedii Staropolskiej' - do dziś stanowiącej pdstawowe źródło wiedzy o tych stronach.


 

Powstał jako szlak łącznikowy pomiędzy szlakami doliny rzeki Narew a szlakami biebrzańskimi. Posiada w głównej mierze walory przyrodniczo-kajobrazowe. Prowadzi w większej części przez obszary atrakcyjne krajobrazowo. Turystom zainteresowanym bardziej zabytkami kultury materialnej daje możliwość zwiedzenia jednego z najpiękniejszych miast na Podlasiu – Tykocina.


 

Szlak prowadzi dolinami dwóch największych i najbardziej interesujących przyrodniczo i krajobrazowo rzek Podlasia: Biebrzy i Narwi. Umożliwia zwiedzanie zabytków architektury militarnej – systemu fortyfikacji carskich w Osowcu-Twierdzy i w Piątnicy.


 

Trasa szlaku prowadzi doliną środkowej Narwi, prezentując jej walory przyrodniczo -krajobrazowe i historyczno-kulturowe pogranicza Mazowsza i Podlasia. Znaczny odcinek szlaku /25 km/ wiedzie przez Narwiański Park Narodowy, a tym samym daje możliwość poznania tzw." polskiej Amazonii". Patron szlaku – Włodzimierz Puchalski był jednym z najwybitniejszych fotografów przyrody polskiej, uwieczniającym świat roślin i zwierząt dolin Narwi i Biebrzy. Ukuł pojęcie "bezkrwawe łowy"


 

Ten atrakcyjny szlak podąża wzdłuż rzeki Bug, rzeki niegdyś ruchliwej i handlowej, oraz przez okoliczne miasteczka, które przed kilkuset laty były ważnymi ośrodkami handlowymi: Drohiczyn, Siemiatycze, Niemirów. Wart jest polecenia miłośnikom przyrody i pięknych krajobrazów (część wschodnia) oraz zapaleńcom historii, zainteresowanych szczególnie tematyką bunkrów i schronów bojowych (część zachodnia)


 

Szlak prowadzi wokół Białegostoku przez miejsca wiążące się z jego historią, często tragiczną. Na trasie turysta znajdzie mogiły, miejsca straceń, cmentarze, ale także miejsca świadczące o bohaterstwie mieszkańców miasta.