ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Konkursy, wystawy, szkolenia

W latach 2009-2011 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych realizuje na terenie całej Polski projekt edukacyjny „Sowy Polski” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych na temat sów i ich ochrony. Sowy są grupą ptaków słabo poznaną, zwłaszcza ze względu na swój głównie nocny i skryty tryb życia. Do dnia dzisiejszego są często tępione i prześladowane przez człowieka. Ciągła presja ze strony człowieka, który nierzadko tępi sowy i ogranicza ich miejsca bytowania w swoim sąsiedztwie, zmniejsza liczebność tych ptaków. Wynika to często, z powodu braku wiedzy o pożytecznym oddziaływaniu tej grupy ptaków na otoczenie. Chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną na temat biologii i ekologii sów z ciekawymi metodami i technikami nauczania, wykorzystywanymi w czasie bezpłatnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli oraz osób mających wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej w całej Polsce. Projekt przewiduje również zorganizowanie dwóch konkursów dla dzieci i młodzieży: „Sowi las” i „Sówka, mądra główka”. Konkursy rozpoczęły się 1 sierpnia 2009 roku i będą trwać do końca listopada 2010.


 

Informacje zamieszczane w dziele edukacja ekologiczna w czasie od marca do października 2008 są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowanej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna", poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu województwa podlaskiego. Celem konkursu jest m.in. zachęcenie uczniów i nauczycieli do aktywnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany jakie nastąpią w naszym województwie dzięki realizacji RPOWP a ponadto jego promocja wśród mieszkańców regionu.


 

Redakcja kwartalnika Matecznik Białowieski zaprasza swoich czytelników do udziału w konkursach. Do wygrania nagrody książkowe.


 

Fundacja Ekologiczna ARKA zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Ratujmy Beskidzkie Lasy". Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Beskidzkim lasom grozi katastrofa. Masowo obumierają drzewostany świerkowe. Musimy odtworzyć pierwotnie występujące wielogatunkowe lasy. Przyłącz się do nas.


 

Klub Kultury "Zastów" zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim: "Cztery pory roku - jesień". Prace będą przyjmowane do 7 listopada 2008 w Warszawie. Adresatami konkursu są placówki kultury, placówki oświaty, osoby indywidualne.


 

Białowieski Park Narodowy zaprasza gimnazjalistów z terenu całej Polski do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej: "Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce"


 

Centrum Nauki Kopernik i Fundacja Partners Polska ogłaszają konkurs „Wystrzałowa lekcja” na scenariusz lekcji z użyciem eksperymentu. Konkurs jest skierowany do nauczycieli biologii, chemii lub fizyki i astronomii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


 

Może Twój przodek nosił tradycyjne ludowe stroje? Pradziadek był kolejarzem, a prababcia tkała na krosnach? Ktoś był podróżnikiem, przybył z dalekiego kraju? Poszukaj ciekawostek związanych z pochodzeniem Twojej rodziny, sięgnij do obyczajów regionu, w którym żyjesz! Opisz to, namaluj, stwórz komiks albo stronę internetową! Czekają atrakcyjne nagrody !


 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz Autorzy zapraszają na otwarcie wystawy poplenerowej letnich warsztatów malarsko-fotograficznych ph. "Ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę" edycja X pt. "Drzwi do lasu".