ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Wigierski Park Narodowy przedstawia zbiór scenariuszy zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Pomysł wydania pojawił się w wyniku wieloletniej współpracy pracowników dydaktycznych Wigierskiego Parku Narodowego z lokalnymi szkołami. Propozycje tematów i sposób ich realizacji mogą być pomocne początkującym nauczycielom, mniej doświadczonym dydaktykom, leśnikom i innym osobom zajmującym się edukacją i wychowaniem młodych ludzi. Zaproponowane scenariusze mogą być przydatne w pracy dydaktycznej, jak również mogą stać się inspiracją do tworzenia własnych, jeszcze lepszych i pomysłowych zajęć, lekcji w terenie.


 

Tematyka oszczędzania energii w codziennym życiu powinna być obecna w szkolnej edukacji ekologicznej. W przeprowadzeniu zajęć na ten temat mogą pomóc scenariusze przygotowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.


 

Mapa turystyczna „Puszcza Białowieska” to najnowsza publikacja kartograficzna opracowana przez Agencją "TD" Wydawnictwo Turystyczne. Obejmuje ona swym zasięgiem całą polską część Puszczy Białowieskiej oraz znaczny fragment części Białoruskiej. Mapa w skali 1:50 000.


 

"Nasza Biebrza" jest pismem dla dzieci i młodzieży, wydawanym przez Biebrzański Park Narodowy od 1999 r. Porusza ono tematykę związaną z przyrodą, historią i kulturą Doliny Biebrzy. Ukazuje się trzy razy do roku w nakładzie ok. 4000 egz.


 

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody WWF opracował słownik dla turystów, przyrodników i kwaterodawców agroturystycznych zawierający podstawowe zwroty oraz nazwy gatunków flory i fauny w językach: polskim, angielskim, niemieckim i łacinie. Słownik został wydany drukiem oraz w wersji internetowej.


 

Książka Bogny Stawickiej i Małgorzaty Świderek "Ekologia mieszczucha po raz drugi" jest drugą częścią wydanego zbioru scenariuszy zajęć ekologicznych "Ekologia mieszczucha”.


 

Zasięg: od Wizny do granicy na wschodzie i od Doliny Narwi do Rajgrodu i Lipska. Obejmuje ona swym zasięgiem cały bieg Biebrzy, jednej z najczystszych i najdzikszych polskich rzek, oraz przylegający do niej kompleks bagien – największy w Europie Środkowej – ostoję łosia, bobra i licznych gatunków ptactwa wodnego.


 

Mapa turystyczna "Okolice Białegostoku" to dawno oczekiwana publikacja obejmująca swym zasięgiem środkową część Podlasia. Sam Białystok został umieszczony na niej centralnie, we wschodniej części znalazła się cała Puszcza Knyszyńska, w części południowej i zachodniej Dolina Górnej Narwi, a w części północnej Wzgórza Sokólskie.


 

Mapa Turystyczna „Rospuda. Szlak kajakowy” obejmuje dolinę i okolice jednej z najsłynniejszych obecnie rzek w Polsce. Rospuda przecina ukosem zachodnią część Pojezierza Suwalskiego, łącząc rejon Filipowa z jeziorami augustowskimi.


 

W ramach projektu realizowanego przez SiSG im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz przy współpracy z Fundacją Biebrzańską ze środków Unii Europejskiej - Program LEADER + został wydany pierwszy numer bezpłatnego biuletynu pt."Rajska Dolina" w składzie 300 egzemplarzy.