ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" udostępnia swój księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności. Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video - łącznie kilka tysięcy pozycji o tematyce związanej z szeroko pojęta ekologią.


 

Publikacje dotyczące przyrody, edukacji, ochrony środowiska, działań partnerskich, ekorozwoju i wielu innych tematów związanych z szeroko pojęta ekologią.


 

O ochronie środowiska można mówić przy różnych okazjach, a bardzo dobrym momentem jest wykorzystanie do tego celu oficjalnych dat "ekologicznych świąt", jakimi są miedzy innymi: "Dzień bez samochodu", "Sprzątanie świata", "Dni poszanowania energii", "Światowy tydzień zwierząt". Na potrzeby obchodów tych dni w szkole, przygotowano zestaw scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi.


 

Piismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.


 

Mapa turystyczna „Puszcza Białowieska” to najnowsza publikacja kartograficzna opracowana przez Agencją "TD" Wydawnictwo Turystyczne. Obejmuje ona swym zasięgiem całą polską część Puszczy Białowieskiej oraz znaczny fragment części Białoruskiej. Mapa w skali 1:50 000.


 

Zasięg: od Wizny do granicy na wschodzie i od Doliny Narwi do Rajgrodu i Lipska. Obejmuje ona swym zasięgiem cały bieg Biebrzy, jednej z najczystszych i najdzikszych polskich rzek, oraz przylegający do niej kompleks bagien – największy w Europie Środkowej – ostoję łosia, bobra i licznych gatunków ptactwa wodnego.


 

Mapa turystyczna "Okolice Białegostoku" to dawno oczekiwana publikacja obejmująca swym zasięgiem środkową część Podlasia. Sam Białystok został umieszczony na niej centralnie, we wschodniej części znalazła się cała Puszcza Knyszyńska, w części południowej i zachodniej Dolina Górnej Narwi, a w części północnej Wzgórza Sokólskie.


 

Agencja „TD” Wydawnictwo Turystyczne wprowadziło do sprzedaży nową publikację „Suwalszczyzna - mapa turystyczna 1:100 000”.


 

„Kropla drąży skałę, nie siłą lecz ciągłym spadaniem” Owidiusz Dolnośląska Fundacja ekorozwoju wydaje magazyn ekologiczny „Kropla” od 1995 roku. Pismo ukazywało się pierwotnie w naturalnym cyklu pór roku wiosna- lato- jesień - zima. Obecnie pismo ukazuje się w charakterze nieregularnika (jedno, dwa wydania w roku) w nakładzie ok. 3000 egz, w objętości 88 str A4, a także w poszerzonej wersji internetowej.


 

Wydawane przez niekomercyjne Wydawnictwo "Zielone Brygady" - FWIE istnieje od 1989 roku. Służy ruchowi ekologicznemu w całej Polsce. Jest niezależne od jakiejkolwiek organizacji, czy opcji światopoglądowej.