ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" udostępnia swój księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności. Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video - łącznie kilka tysięcy pozycji o tematyce związanej z szeroko pojęta ekologią.


 

Publikacje dotyczące przyrody, edukacji, ochrony środowiska, działań partnerskich, ekorozwoju i wielu innych tematów związanych z szeroko pojęta ekologią.


 

O ochronie środowiska można mówić przy różnych okazjach, a bardzo dobrym momentem jest wykorzystanie do tego celu oficjalnych dat "ekologicznych świąt", jakimi są miedzy innymi: "Dzień bez samochodu", "Sprzątanie świata", "Dni poszanowania energii", "Światowy tydzień zwierząt". Na potrzeby obchodów tych dni w szkole, przygotowano zestaw scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi.


 

Piismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.


 

Ministerstwo Środowiska prowadzi witrynę edukacyjną dla dzieci. Kolorowa strona internetowa zawiera guizy, zagadki, puzzle, eko-zgadki i gry edukacyjne związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną.


 

„Kropla drąży skałę, nie siłą lecz ciągłym spadaniem” Owidiusz Dolnośląska Fundacja ekorozwoju wydaje magazyn ekologiczny „Kropla” od 1995 roku. Pismo ukazywało się pierwotnie w naturalnym cyklu pór roku wiosna- lato- jesień - zima. Obecnie pismo ukazuje się w charakterze nieregularnika (jedno, dwa wydania w roku) w nakładzie ok. 3000 egz, w objętości 88 str A4, a także w poszerzonej wersji internetowej.


 

Wydawane przez niekomercyjne Wydawnictwo "Zielone Brygady" - FWIE istnieje od 1989 roku. Służy ruchowi ekologicznemu w całej Polsce. Jest niezależne od jakiejkolwiek organizacji, czy opcji światopoglądowej.


 

AURA jest to miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami.


 

Czasopismo zalecane dla szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, omawia wiele aspektów związanych z przyrodą, wskazuje na obiekty godne poznania, a także na istotną rolę ich ochrony przed ludzką dewastacją. Różnorodność artykułów pozwala na znalezienie czegoś według swoich zainteresowań.


 

Miesięcznik specjalizuje się w edukacji ekologicznej. Udziela swoich kolumn innym zainteresowaniom młodych czytelników (fotografia, komputery...), którzy są adresatami pisma. Coś dla siebie znajdą tu również naczyciele - w „Szkolnej Lidze” regularnie zamieszczane są propozycje zajęć dydaktycznych związanych z szeroko rozumianą ekologią.