ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało wersję elektroniczną scenariuszy zajęć przygotowanych w roku szkolnym 2006/2007 m. in. przez ekspertów i trenerów współpracujących z CEO. W plikach, które można ściągnąć poniżej w formacie .pdf, znajdują się scenariusze przygotowane z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych, składają się one w zestaw możliwy do wykorzystania z uczniami w czasie zajęć z przedmiotów od I do III klasy gimnazjum.


 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" udostępnia swój księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności. Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video - łącznie kilka tysięcy pozycji o tematyce związanej z szeroko pojęta ekologią.


 

Publikacje dotyczące przyrody, edukacji, ochrony środowiska, działań partnerskich, ekorozwoju i wielu innych tematów związanych z szeroko pojęta ekologią.


 

O ochronie środowiska można mówić przy różnych okazjach, a bardzo dobrym momentem jest wykorzystanie do tego celu oficjalnych dat "ekologicznych świąt", jakimi są miedzy innymi: "Dzień bez samochodu", "Sprzątanie świata", "Dni poszanowania energii", "Światowy tydzień zwierząt". Na potrzeby obchodów tych dni w szkole, przygotowano zestaw scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi.


 

Piismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.


 

"Nasza Biebrza" jest pismem dla dzieci i młodzieży, wydawanym przez Biebrzański Park Narodowy od 1999 r. Porusza ono tematykę związaną z przyrodą, historią i kulturą Doliny Biebrzy. Ukazuje się trzy razy do roku w nakładzie ok. 4000 egz.


 

Książka Bogny Stawickiej i Małgorzaty Świderek "Ekologia mieszczucha po raz drugi" jest drugą częścią wydanego zbioru scenariuszy zajęć ekologicznych "Ekologia mieszczucha”.


 

W ramach projektu realizowanego przez SiSG im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz przy współpracy z Fundacją Biebrzańską ze środków Unii Europejskiej - Program LEADER + został wydany pierwszy numer bezpłatnego biuletynu pt."Rajska Dolina" w składzie 300 egzemplarzy.


 

Książka autorstwa Barbary Turowskiej. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 8 – 10 lat.


 

Najnowsza publikacja pt."Zwiększenie Udziału Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju".