ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" udostępnia swój księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności. Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video - łącznie kilka tysięcy pozycji o tematyce związanej z szeroko pojęta ekologią.


 

Publikacje dotyczące przyrody, edukacji, ochrony środowiska, działań partnerskich, ekorozwoju i wielu innych tematów związanych z szeroko pojęta ekologią.


 

Piismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.


 

"Nasza Biebrza" jest pismem dla dzieci i młodzieży, wydawanym przez Biebrzański Park Narodowy od 1999 r. Porusza ono tematykę związaną z przyrodą, historią i kulturą Doliny Biebrzy. Ukazuje się trzy razy do roku w nakładzie ok. 4000 egz.


 

Światowy Fundusz na rzecz Przyrody WWF opracował słownik dla turystów, przyrodników i kwaterodawców agroturystycznych zawierający podstawowe zwroty oraz nazwy gatunków flory i fauny w językach: polskim, angielskim, niemieckim i łacinie. Słownik został wydany drukiem oraz w wersji internetowej.


 

Zasięg: od Wizny do granicy na wschodzie i od Doliny Narwi do Rajgrodu i Lipska. Obejmuje ona swym zasięgiem cały bieg Biebrzy, jednej z najczystszych i najdzikszych polskich rzek, oraz przylegający do niej kompleks bagien – największy w Europie Środkowej – ostoję łosia, bobra i licznych gatunków ptactwa wodnego.


 

Mapa Turystyczna „Rospuda. Szlak kajakowy” obejmuje dolinę i okolice jednej z najsłynniejszych obecnie rzek w Polsce. Rospuda przecina ukosem zachodnią część Pojezierza Suwalskiego, łącząc rejon Filipowa z jeziorami augustowskimi.


 

Ministerstwo Środowiska prowadzi witrynę edukacyjną dla dzieci. Kolorowa strona internetowa zawiera guizy, zagadki, puzzle, eko-zgadki i gry edukacyjne związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną.


 

„Kropla drąży skałę, nie siłą lecz ciągłym spadaniem” Owidiusz Dolnośląska Fundacja ekorozwoju wydaje magazyn ekologiczny „Kropla” od 1995 roku. Pismo ukazywało się pierwotnie w naturalnym cyklu pór roku wiosna- lato- jesień - zima. Obecnie pismo ukazuje się w charakterze nieregularnika (jedno, dwa wydania w roku) w nakładzie ok. 3000 egz, w objętości 88 str A4, a także w poszerzonej wersji internetowej.


 

Księgozbiór Muzeum liczy około 5 tys. woluminów. Dzieła uporządkowano w dwóch działach – przyrodniczym i historycznym.