ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Ukazał się trzeci tegoroczny numer kwartalnika popularnonaukowego Parku Białowieskiego „Matecznik Białowieski”, a w nim: ciekawe artykuły, piękne zdjęcia przyrodnicze oraz konkursy.


 

Ekologia, ochrona środowiska, edukacja ekologiczna dla wszystkich.


 

Kwartalnik dla nauczycieli i ludzi zainteresowanych naukami przyrodniczymi.


 

Czasopismo "Recykling" poświęcone jest pozyskiwaniu i przerobie surowców wtórnych, zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów.


 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" udostępnia swój księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności. Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video - łącznie kilka tysięcy pozycji o tematyce związanej z szeroko pojęta ekologią.


 

Publikacje dotyczące przyrody, edukacji, ochrony środowiska, działań partnerskich, ekorozwoju i wielu innych tematów związanych z szeroko pojęta ekologią.


 

O ochronie środowiska można mówić przy różnych okazjach, a bardzo dobrym momentem jest wykorzystanie do tego celu oficjalnych dat "ekologicznych świąt", jakimi są miedzy innymi: "Dzień bez samochodu", "Sprzątanie świata", "Dni poszanowania energii", "Światowy tydzień zwierząt". Na potrzeby obchodów tych dni w szkole, przygotowano zestaw scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi.


 

Piismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.


 

Wigierski Park Narodowy przedstawia zbiór scenariuszy zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Pomysł wydania pojawił się w wyniku wieloletniej współpracy pracowników dydaktycznych Wigierskiego Parku Narodowego z lokalnymi szkołami. Propozycje tematów i sposób ich realizacji mogą być pomocne początkującym nauczycielom, mniej doświadczonym dydaktykom, leśnikom i innym osobom zajmującym się edukacją i wychowaniem młodych ludzi. Zaproponowane scenariusze mogą być przydatne w pracy dydaktycznej, jak również mogą stać się inspiracją do tworzenia własnych, jeszcze lepszych i pomysłowych zajęć, lekcji w terenie.


 

Mapa turystyczna „Puszcza Białowieska” to najnowsza publikacja kartograficzna opracowana przez Agencją "TD" Wydawnictwo Turystyczne. Obejmuje ona swym zasięgiem całą polską część Puszczy Białowieskiej oraz znaczny fragment części Białoruskiej. Mapa w skali 1:50 000.