ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" udostępnia swój księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności. Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video - łącznie kilka tysięcy pozycji o tematyce związanej z szeroko pojęta ekologią.


 

Publikacje dotyczące przyrody, edukacji, ochrony środowiska, działań partnerskich, ekorozwoju i wielu innych tematów związanych z szeroko pojęta ekologią.


 

Piismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.


 

"Nasza Biebrza" jest pismem dla dzieci i młodzieży, wydawanym przez Biebrzański Park Narodowy od 1999 r. Porusza ono tematykę związaną z przyrodą, historią i kulturą Doliny Biebrzy. Ukazuje się trzy razy do roku w nakładzie ok. 4000 egz.


 

Książka Bogny Stawickiej i Małgorzaty Świderek "Ekologia mieszczucha po raz drugi" jest drugą częścią wydanego zbioru scenariuszy zajęć ekologicznych "Ekologia mieszczucha”.


 

W ramach projektu realizowanego przez SiSG im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz przy współpracy z Fundacją Biebrzańską ze środków Unii Europejskiej - Program LEADER + został wydany pierwszy numer bezpłatnego biuletynu pt."Rajska Dolina" w składzie 300 egzemplarzy.


 

Agencja „TD” Wydawnictwo Turystyczne wprowadziło do sprzedaży nową publikację „Suwalszczyzna - mapa turystyczna 1:100 000”.


 

Autorką książki jest Hanna Będkowska.


 

Przy współpracy Białowieskiego Parku Narodowego i Oficyny Wydawniczej "Forest" został wydany album pod tytułem: "Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej".


 

Ministerstwo Środowiska prowadzi witrynę edukacyjną dla dzieci. Kolorowa strona internetowa zawiera guizy, zagadki, puzzle, eko-zgadki i gry edukacyjne związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną.