ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Informacje zamieszczane w dziele edukacja ekologiczna w czasie od marca do października 2008 są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01. Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowanej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna", poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


 

Ukazał się trzeci tegoroczny numer kwartalnika popularnonaukowego Parku Białowieskiego „Matecznik Białowieski”, a w nim: ciekawe artykuły, piękne zdjęcia przyrodnicze oraz konkursy.


 

Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowało wersję elektroniczną scenariuszy zajęć przygotowanych w roku szkolnym 2006/2007 m. in. przez ekspertów i trenerów współpracujących z CEO. W plikach, które można ściągnąć poniżej w formacie .pdf, znajdują się scenariusze przygotowane z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych, składają się one w zestaw możliwy do wykorzystania z uczniami w czasie zajęć z przedmiotów od I do III klasy gimnazjum.


 

Ekologia, ochrona środowiska, edukacja ekologiczna dla wszystkich.


 

Kwartalnik dla nauczycieli i ludzi zainteresowanych naukami przyrodniczymi.


 

Czasopismo "Recykling" poświęcone jest pozyskiwaniu i przerobie surowców wtórnych, zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów.


 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" udostępnia swój księgozbiór skompletowany podczas przeszło 10 lat działalności. Posiadane zasoby składają się z książek, broszur, czasopism, ulotek oraz materiałów multimedialnych na CD i kasetach video - łącznie kilka tysięcy pozycji o tematyce związanej z szeroko pojęta ekologią.


 

Publikacje dotyczące przyrody, edukacji, ochrony środowiska, działań partnerskich, ekorozwoju i wielu innych tematów związanych z szeroko pojęta ekologią.


 

O ochronie środowiska można mówić przy różnych okazjach, a bardzo dobrym momentem jest wykorzystanie do tego celu oficjalnych dat "ekologicznych świąt", jakimi są miedzy innymi: "Dzień bez samochodu", "Sprzątanie świata", "Dni poszanowania energii", "Światowy tydzień zwierząt". Na potrzeby obchodów tych dni w szkole, przygotowano zestaw scenariuszy zajęć wraz z materiałami dodatkowymi.


 

Piismo poświęcone ochronie dzikiej przyrody i popularyzowaniu głębokiej ekologii.