ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Ośrodki edukacji ekologicznej

Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Brama na Bagna" w Strękowej Górze nad Narwią jest położony na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego, w niedalekim sąsiedztwie Narwiańskiego Parku Narodowego oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Ośrodek oferuje zajęcia edukacyjne łączące ekologię, regionalizm i technologie ochrony środowiska.


 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego został uruchomiony w 1996 roku. W 1999 roku, dla lepszego wykorzystania potencjału ludzi i sprzętu Ośrodek został połączony z Muzeum Przyrodniczym BPN w jeden dział: Centrum Edukacyjno-Muzealne BPN.


 

Ośrodek edukacyjny przy Dyrekcji NPN w Kurowie oferuje: - Ekspozycje przyrodnicze. - Wystawy czasowe. - Ścieżkę przyrodniczą „Kładka wśród bagien” 1 k. - Ścieżkę przyrodniczą „Park przydworski w Kurowie” - 800 m. - Wieżę widokową. - Wyporzyczalnię kajaków. - Zajęcia dydaktyczne.


 

W budynku dyrekcji WPN znajduje się wystawa przyrodnicza, licznie odwiedzana przez uczniów lokalnych szkół i turystów. Obok, przy siedzibie Obwodu Ochronnego Krzywe, od czerwca 2001 roku udostępniona została do zwiedzania wystawa etnograficzna "Ocalić od zapomnienia". Oferowanych jest szereg działań edukacyjnych.


 

Ośrodek zlokalizowany w małej wsi położonej na skraju Puszczy Białowieskiej oraz w bezpośnim sąsiedztwie zalewu Siemianówka.


 

Muzeum Przyrody w Drozdowie powstało w 1984 roku. Podstawowe jego zadania to: badanie przyrody Polski północno-wschodniej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej, gromadzenie i trwała ochrona muzealiów przyrodniczych, a także (z racji usytuowania Muzeum w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich –) dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich.


 

Dworek Pentowo nad Narwią, niedaleko Tykocina, to zaledwie jedno gospodarstwo, na które składa się 100-letni szlachecki dwór oraz budynki gospodarcze. Niezwykła historia tego miejsca zaczęła się w 1991 roku po huraganie, który przeszedł nad Pentowem i okolicą. Na czubkach połamanych drzew zaczęły budować swoje gniazda bociany białe. Dzisiaj funkcjonuje tu Punkt Informacyjny Północnopodlaskiego Towarzysztwa Ochrony Ptaków oraz "Galeria Bociania".


 

Ośrodek położony w malowniczym miejscu na skraju wsi Kozłówka między Grajewem a Rajgrodem, pomiędzy Biebrzańskim Parkiem Narodowym a pojezierzem Augustowskim.