ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Poradnik inwestora    Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Jest to rodzaj pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii , przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska według zasady tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki (ang. Best Available Techniques – BAT). Ta decyzja administracyjna stanowi swoistą licencję na prowadzenie danej działalności, zgodnie bowiem z ustawą należy wstrzymać funkcjonowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.