ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Poradnik inwestora    Emisja do powietrza, hałas

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacja wymaga uzyskania pozwolenia. Wprowadzanie zanieczyszczeń musi w tym wypadku być zawsze związane z eksploatacją instalacji (zgodnie z definicją instalacji zawartą art. 3 pkt. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska).