ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Finansowanie inwestycji ochrony środowiska

W związku z ogłoszonym w dniu 19 marca 2007 r. IV naborem wniosków Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA / Tacis CBC 2004-2006, zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców.


 

Kalendarium składania wniosków


 

Fundusze ekologiczne zostały powołane w celu zapenienia niezalezności źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych od budżetu państwa.


 

4 grudnia 2006 r. rozstrzygnięty został przetarg na wybór operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009).


 

Ogłoszono rozpoczęcie drugiego naboru wniosków o dofinansowanie pojedynczych projektów oraz programów ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu


 

Spośród szerokiej gamy produktów bankowych coraz częściej spotykanym jest oferta skierowna na wsparcie inwestycji w ochronie środowiska. O środki te mogą ubiegać się zarówno instytucje jak i osoby indywidualne...