ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja samorządowa    Organy samorządu powiatowego

Mogą prowdzić własną politykę ekologiczną, jednak w ograniczonym zakresie, gdyż praktycznie jedynym instrumentem jej realizacji jest powiatowy program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami. Ponadto starosta wydaje pozwolenia emisyjne dla dużej cześci instalacji oraz przedsięwzięć, które nie są przypisane do kompetencji wojewody.


 

Rada powiatu -jako organ stanowiący oraz zarząd - jako organ wykonawczy są organami administracji samorzadowej na szczeblu powiatu, które moga teoretycznie prowadzoć własną politkę ochrony środowiska, w rzeczywistości jednak nie dysponują wystarczającymi instrumentami jej realizacji. Praktycznie jedynym instrumentem jej realizacji jest uchwa;anie powiatowego programu ochrony środowiska.