ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Gatunki chronione

Wykaz dziko występujących gatunków roślin województwa podlaskiego objętych ochroną według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku.


 

Wykaz gatunków dziko występujących grzybów i porostów na terenie województwa podlaskiego objętych ochroną.


 

Wykaz gatunków zwierząt dziko występujących na terenie województwa podlaskiego, objętych ochroną, według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku.