ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Informacje ogólne

Województwo podlaskie zajmuje obszar nieco ponad 20 000 km kw. - jest szóstym pod względem wielkości w Polsce. Wyróżnia się na tle kraju naturalnymi walorami przyrodniczymi. Świadczy o tym wysoki stopień lesistości – 29,2 proc., znaczny udział użytków zielonych – 19,8 proc., terenów bagiennych – 3,0 proc., oraz wód – 3,0 proc. Oznacza to, że ponad połowa powierzchni województwa ma przyrodę niewiele zmienioną przez człowieka. Zachowały się tutaj duże kompleksy leśne – Puszcze: Białowieska, Knyszyńska, Augustowska i Kurpiowska – z dobrze zachowanymi drzewostanami, zabagniona dolina Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych, malownicza dolina Bugu, najbardziej naturalne w Europie Środkowej Bagna Biebrzańskie, malowniczy, polodowcowy krajobraz północnej Suwalszczyzny.


 

Swoistość szaty roślinnej północno-wschodniej Polski uwarunkowana jest odrębnością klimatyczną tego regionu oraz położeniem w strefie przenikania się elementów flory środkowoeuropejskich i północno-wschodnioeuropejskich.


 

Województwo podlaskie to jedno z najdzikszych miejsc w Polsce. Tu znajdują się największe populacje krajowe m. in. takich zwierząt jak żubr, łoś, bóbr, orlik grubodzioby, cietrzew, batalion, dubelt i wodniczka.