ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Inne obiekty przyrodnicze    Przyroda Białegostoku

Swoją rzekę Białystok traktuje po macoszemu i odwraca się od niej plecami. Biała, meandrująca dawniej w szerokiej dolinie z licznymi starorzeczami (ryc. 49) dziś w wielu odcinkach płynie wyprostowanym korytem, sztucznie, bardzo głęboko wciętym w przyległe grunty. Niektóre fragmenty doliny nadal jednak zachowują charakter zbliżony do naturalnego.


 

Przyroda miasta, naciskana zewsząd przez rozrastającą się zabudowę, nie poddaje się bez walki, a dzikie życie wciska się nawet do dzielnic śródmiejskich. Ostoją niektórych leśnych gatunków roślin i zwierząt jest Park Planty, łączący się ze Zwierzyńcem. Zwierzęta i rośliny lasów, łąk i pól otoczenia miasta wnikają do jego wnętrza wykorzystując jako korytarze ekologiczne niezabudowane doliny Białej i jej dopływów.