ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Inne obiekty przyrodnicze    Przyroda Białegostoku

Przyroda miasta, naciskana zewsząd przez rozrastającą się zabudowę, nie poddaje się bez walki, a dzikie życie wciska się nawet do dzielnic śródmiejskich. Ostoją niektórych leśnych gatunków roślin i zwierząt jest Park Planty, łączący się ze Zwierzyńcem. Zwierzęta i rośliny lasów, łąk i pól otoczenia miasta wnikają do jego wnętrza wykorzystując jako korytarze ekologiczne niezabudowane doliny Białej i jej dopływów.