ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Inne obiekty przyrodnicze    Przyroda Białegostoku

Stawy Dojlidzie są prawdziwą perłą przyrody okolic Białegostoku (ryc. 24, 25, 26). Ich znaczenie jako ostoi ptaków daleko wykracza poza granice regionu. Trudno wyliczyć wszystkie gatunki ptaków, które gnieżdżą się tu lub zatrzymują na przelotach - jest ich ponad dwieście. Niektóre z nich nie występują nawet w Parkach Narodowych Biebrzańskim i Narwiańskim, słynących przecież z niezwykle bogatej ornitofauny.