ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Inne obiekty przyrodnicze    Przyroda Białegostoku

Tylko dwa przystanki autobusowe dzielą północne obrzeża Białegostoku od rzeki Supraśl, która niedaleko na zachód od miasta uchodzi do Narwi. Rzeka tworząc swoją dolinę wykorzystała polodowcowe obniżenia wytopiskowe. W okolicach Wasilkowa dolina Supraśli jest głęboko wcięta w otaczające wysoczyzny, osiąga szerokość do 1,5 km i ma wyrównane dno.


 

Do północnego skraju osiedla Jaroszówka (pomiędzy ul. Cypiska i ul. Pogodną) przylega głęboko wcięta dolina, której dnem wije się strumień uchodzący do Supraśli (ryc. 17, 18, 19). Strumień zasilany jest przez kilka źródeł, których nisze otwierają się z obu stron doliny. Źródła te wypływają ze zboczy wysokiego i rozległego wzgórza kemowego. Wypływ wody jest tu obfity i stały.


 

Swoją rzekę Białystok traktuje po macoszemu i odwraca się od niej plecami. Biała, meandrująca dawniej w szerokiej dolinie z licznymi starorzeczami (ryc. 49) dziś w wielu odcinkach płynie wyprostowanym korytem, sztucznie, bardzo głęboko wciętym w przyległe grunty. Niektóre fragmenty doliny nadal jednak zachowują charakter zbliżony do naturalnego.